Die Franse werkloosheid blijft dus hoge toppen scheren, met inmiddels zowat 3,40 miljoen Fransen zonder werk. Maar de werkloosheidscijfers bevatten toch een verrassing. De stijging van de werkloosheidsgraad met 0,30% gebeurde op de eerste plaats in de leeftijdscategorie 25 tot 49 jaar.

Maar vooral in de categorie van de 50-plussers werd een verrassende stijging opgetekend, met een stijging op jaarbasis van minstens 10%. De jeugdwerkloosheid daalde anderzijds met 3,10%, toch alleszins wat betreft de jongeren onder 25 jaar die minstens een jaar werkloos waren.

Die Franse werkloosheid blijft dus hoge toppen scheren, met inmiddels zowat 3,40 miljoen Fransen zonder werk. Maar de werkloosheidscijfers bevatten toch een verrassing. De stijging van de werkloosheidsgraad met 0,30% gebeurde op de eerste plaats in de leeftijdscategorie 25 tot 49 jaar. Maar vooral in de categorie van de 50-plussers werd een verrassende stijging opgetekend, met een stijging op jaarbasis van minstens 10%. De jeugdwerkloosheid daalde anderzijds met 3,10%, toch alleszins wat betreft de jongeren onder 25 jaar die minstens een jaar werkloos waren.