Maar de bekende econoom Martin Armstrong is van mening dat de gevolgen van het socialisme nog veel verder reiken. Hij verwijst daarbij naar een studie van de Verenigde Naties waaruit zou blijken dat wereldwijd 206 miljoen mensen nu werkloos zijn. Hij spreekt daarbij van 'de kostprijs van het socialisme'.

Volgens de International Labour Organisation (ILO) is het rapport van de UN shockerend te noemen. De huidige generatie socialistische politici begrijpen gewoonweg niet welk onheil ze aan het aanrichten zijn. Armstrong verwijst in dat verband ook naar Venezuela, waar zich een heus drama aan het voltrekken is.

Maar de bekende econoom Martin Armstrong is van mening dat de gevolgen van het socialisme nog veel verder reiken. Hij verwijst daarbij naar een studie van de Verenigde Naties waaruit zou blijken dat wereldwijd 206 miljoen mensen nu werkloos zijn. Hij spreekt daarbij van 'de kostprijs van het socialisme'. Volgens de International Labour Organisation (ILO) is het rapport van de UN shockerend te noemen. De huidige generatie socialistische politici begrijpen gewoonweg niet welk onheil ze aan het aanrichten zijn. Armstrong verwijst in dat verband ook naar Venezuela, waar zich een heus drama aan het voltrekken is.