De verlaging van de Franse kredietstatus is volgens ABN Amro het gevolg van enerzijds de verslechterde vooruitzichten voor economische groei en anderzijds de tegenvallende voortgang die wordt geboekt op het terrein van economische hervormingen en reductie van het overheidstekort.

Overigens veranderen de vooruitzichten voor de (toekomstige) kredietstatus van negatief naar stabiel. In tegenstelling tot de markt voor staatsobligaties werden er wel lichte winsten geboekt op de markten voor bedrijfsobligaties, vooral bij High Yield.

De renteverschillen ten opzichte van staatsobligaties namen licht verder af omdat de risico's voor faillissementen in het betrekkelijk gunstige economische klimaat verminderen.

De verlaging van de Franse kredietstatus is volgens ABN Amro het gevolg van enerzijds de verslechterde vooruitzichten voor economische groei en anderzijds de tegenvallende voortgang die wordt geboekt op het terrein van economische hervormingen en reductie van het overheidstekort. Overigens veranderen de vooruitzichten voor de (toekomstige) kredietstatus van negatief naar stabiel. In tegenstelling tot de markt voor staatsobligaties werden er wel lichte winsten geboekt op de markten voor bedrijfsobligaties, vooral bij High Yield. De renteverschillen ten opzichte van staatsobligaties namen licht verder af omdat de risico's voor faillissementen in het betrekkelijk gunstige economische klimaat verminderen.