Dat bleek duidelijk bij de vaudeville die rond het begrotingsdeficiet werd opgevoerd. Iedereen winst dat dit onder de beoogde 3% zou uitkomen, maar Parijs hield tot het bittere einde vol dat wel zou lukken. Met hangende pootjes moest uiteindelijk worden toegegeven dat dit dan toch weer niet het geval zou zijn.

Ayrault en zijn team zijn in feite de wanhoop nabij, hun verlies aan realiteitszin breekt hun nu zuur op. Zij gingen uit van een groei van het BBP met 0,80% voor 2013, maar zelfs in dat geval zou het tekort groter dan 3% zijn geworden. Nu wordt uitgegaan van een BBP-groei met hooguit 0,30%, waardoor het deficiet rustig de pan zal uitswingen.

Dat bleek duidelijk bij de vaudeville die rond het begrotingsdeficiet werd opgevoerd. Iedereen winst dat dit onder de beoogde 3% zou uitkomen, maar Parijs hield tot het bittere einde vol dat wel zou lukken. Met hangende pootjes moest uiteindelijk worden toegegeven dat dit dan toch weer niet het geval zou zijn. Ayrault en zijn team zijn in feite de wanhoop nabij, hun verlies aan realiteitszin breekt hun nu zuur op. Zij gingen uit van een groei van het BBP met 0,80% voor 2013, maar zelfs in dat geval zou het tekort groter dan 3% zijn geworden. Nu wordt uitgegaan van een BBP-groei met hooguit 0,30%, waardoor het deficiet rustig de pan zal uitswingen.