Het eerste halfjaar van 2014 werd bij Dexia gekenmerkt door een algemene verbetering van de macro-economische omgeving, zo werd vanmorgen bekendgemaakt.

In de eurozone lijkt de angst die er heerste rond de economieën van de Europese perifere landen van de baan, hoewel de banken en lokale besturen van die landen nog altijd kwetsbaar zijn.

In de Verenigde Staten zal de opleving van de economie waarschijnlijk gepaard gaan met een verstrakking van het monetaire beleid van de Federal Reserve, waarvan de timing en de impact op de financiële sector moeilijk te voorspellen vallen.

In deze context bereikte de Groep haar doelperimeter zoals bepaald door het geordende resolutieplan en gaat zij verder met de aanpassing van haar bedrijfsmodel in het kader van een "Ondernemingsproject" dat in 2013 gelanceerd werd.

De eerste toepassing van de nieuwe prudentiële normen onder de Capital Requirements Directive IV, die de Basel III-regels in Europa omzetten, leidde tot een daling van de solvabiliteitsratio's van de Groep vanaf januari 2014. Buiten deze prudentiële impact is de solvabiliteit in de loop van het semester verbeterd.

Het eerste halfjaar van 2014 werd bij Dexia gekenmerkt door een algemene verbetering van de macro-economische omgeving, zo werd vanmorgen bekendgemaakt. In de eurozone lijkt de angst die er heerste rond de economieën van de Europese perifere landen van de baan, hoewel de banken en lokale besturen van die landen nog altijd kwetsbaar zijn. In de Verenigde Staten zal de opleving van de economie waarschijnlijk gepaard gaan met een verstrakking van het monetaire beleid van de Federal Reserve, waarvan de timing en de impact op de financiële sector moeilijk te voorspellen vallen. In deze context bereikte de Groep haar doelperimeter zoals bepaald door het geordende resolutieplan en gaat zij verder met de aanpassing van haar bedrijfsmodel in het kader van een "Ondernemingsproject" dat in 2013 gelanceerd werd. De eerste toepassing van de nieuwe prudentiële normen onder de Capital Requirements Directive IV, die de Basel III-regels in Europa omzetten, leidde tot een daling van de solvabiliteitsratio's van de Groep vanaf januari 2014. Buiten deze prudentiële impact is de solvabiliteit in de loop van het semester verbeterd.