Op die manier zouden een aantal economische onevenwichten weggewerkt kunnen worden en zou de economische groei in een stroomversnelling belanden. Het huidige systeem heeft volgens Noyer zijn nut bewezen, maar is door de tijd achterhaald.

Dankzij dit systeem hebben we de financiële crisis van 2008 overleefd, maar is niet meer bestand tegen de nieuwe uitdagingen waar de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd.

Volgens Noyer komt het er vooral op aan om de volatiliteit van de kapitaalbewegingen aan banden te leggen. Zo kunnen ongewenste schommelingen in de valutakoersen voorkomen worden.

Op die manier zouden een aantal economische onevenwichten weggewerkt kunnen worden en zou de economische groei in een stroomversnelling belanden. Het huidige systeem heeft volgens Noyer zijn nut bewezen, maar is door de tijd achterhaald. Dankzij dit systeem hebben we de financiële crisis van 2008 overleefd, maar is niet meer bestand tegen de nieuwe uitdagingen waar de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd. Volgens Noyer komt het er vooral op aan om de volatiliteit van de kapitaalbewegingen aan banden te leggen. Zo kunnen ongewenste schommelingen in de valutakoersen voorkomen worden.