Dat blijkt onder andere uit de evolutie van de index van de aankoopmanagers die in februari een dieptepunt voor de afgelopen twee maanden bereikte. De index stond volgens de laatste lezing op 47,60, hetgeen aangeeft dat er duidelijk sprake is van een krimp van de activiteiten in de fabriekssector.

Markit econoom Jack Kennedy merkte op dat vooral de dienstensector zeer zwak blijft presteren, zonder enige hoop op verbetering. Volgens Kennedy is het hoog tijd dat de Franse regering maatregelen treft om de arbeidsmarkt flexibeler te maken, want daar wringt onder andere het schoentje.

Dat blijkt onder andere uit de evolutie van de index van de aankoopmanagers die in februari een dieptepunt voor de afgelopen twee maanden bereikte. De index stond volgens de laatste lezing op 47,60, hetgeen aangeeft dat er duidelijk sprake is van een krimp van de activiteiten in de fabriekssector. Markit econoom Jack Kennedy merkte op dat vooral de dienstensector zeer zwak blijft presteren, zonder enige hoop op verbetering. Volgens Kennedy is het hoog tijd dat de Franse regering maatregelen treft om de arbeidsmarkt flexibeler te maken, want daar wringt onder andere het schoentje.