Deze wordt met haar circa 3.500 pagina's (Dalloz-editie) gezien als onmogelijk en te beschermend. Dit soort wetgeving tast de concurrentiekracht van Franse bedrijven aan. In tegenstelling tot Britse bedrijven kunnen zij bijvoorbeeld geen gebruik maken van nulurencontracten.

Frankrijk is voornamelijk gericht op banenbehoud, niet op de inzetbaarheid van werknemers. Dit heeft negatieve gevolgen, vooral voor jongeren: in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar is 24% werkloos.

De Angelsaksische aanpak (minder bescherming) lijkt misschien minder vriendelijk, maar kan bijdragen aan banencreatie.

Dit blijkt uit de werkloosheid van 6,2% en 6,5% in respectievelijk de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast krijgen laagbetaalde werknemers, jong en oud, makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt.

Deze wordt met haar circa 3.500 pagina's (Dalloz-editie) gezien als onmogelijk en te beschermend. Dit soort wetgeving tast de concurrentiekracht van Franse bedrijven aan. In tegenstelling tot Britse bedrijven kunnen zij bijvoorbeeld geen gebruik maken van nulurencontracten. Frankrijk is voornamelijk gericht op banenbehoud, niet op de inzetbaarheid van werknemers. Dit heeft negatieve gevolgen, vooral voor jongeren: in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar is 24% werkloos. De Angelsaksische aanpak (minder bescherming) lijkt misschien minder vriendelijk, maar kan bijdragen aan banencreatie. Dit blijkt uit de werkloosheid van 6,2% en 6,5% in respectievelijk de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast krijgen laagbetaalde werknemers, jong en oud, makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt.