Terwijl de landen in de Europese periferie economische hervormingen doorvoeren en begrotingen inperken verlaagde de Franse president de pensioenleeftijd van sommige werknemers van 62 naar 60 jaar en weigert hij het minimumloon en de 35-urige werkweek aan te pakken.

Er zijn wel enige hervormingen doorgevoerd, maar deze zijn onvoldoende om de Franse economie uit de recessie te krijgen en weer concurrerend te maken.

Enkele hoofdpunten uit het rapport:

• De concurrentiekracht van Frankrijk is de afgelopen tien jaar afgenomen, zeker in vergelijking met Duitsland. De groei van de productiviteit ligt nog wel op het Europese gemiddelde, maar de arbeidskosten zijn het afgelopen decennium flink gestegen en liggen nu boven die van landen als Portugal, Spanje en Ierland.

• Franse bedrijven genereren een winstmarge van slechts 28%, een van de laagste in Europa waar het gemiddelde ligt op 38,3%. Het aandeel in de wereldwijde export daalde van 6% in 2000 naar minder dan 4% in 2012 waardoor het handelsoverschot omsloeg in een tekort van 40 miljard euro, wat gelijk staat aan -2,1% van het bbp.

• Frankrijk moet de arbeidsmarkt hervormen en verbeteren en ofwel de overheidsuitgaven, of de belastingdruk op werknemers of bedrijven verminderen. Als er geen structurele hervormingen komen kan Frankrijk problemen krijgen met het terugdringen van het begrotingstekort tot onder de 3% en wordt het moeilijk om de staatsschuld over een langere periode onder controle te krijgen.

• De problemen zorgden er al voor dat S&P en Moody's de kredietwaardigheid van Frankrijk verlaagden. Het kan hogere rentekosten tegemoet zien waardoor het nog moeilijker wordt om het begrotingstekort terug te dringen. Frankrijk moet in 2013 en 2014 zeker 360 miljard euro herfinancieren, 55 miljard daarvan moet komende januari al worden opgehaald.

Terwijl de landen in de Europese periferie economische hervormingen doorvoeren en begrotingen inperken verlaagde de Franse president de pensioenleeftijd van sommige werknemers van 62 naar 60 jaar en weigert hij het minimumloon en de 35-urige werkweek aan te pakken. Er zijn wel enige hervormingen doorgevoerd, maar deze zijn onvoldoende om de Franse economie uit de recessie te krijgen en weer concurrerend te maken. Enkele hoofdpunten uit het rapport: • De concurrentiekracht van Frankrijk is de afgelopen tien jaar afgenomen, zeker in vergelijking met Duitsland. De groei van de productiviteit ligt nog wel op het Europese gemiddelde, maar de arbeidskosten zijn het afgelopen decennium flink gestegen en liggen nu boven die van landen als Portugal, Spanje en Ierland. • Franse bedrijven genereren een winstmarge van slechts 28%, een van de laagste in Europa waar het gemiddelde ligt op 38,3%. Het aandeel in de wereldwijde export daalde van 6% in 2000 naar minder dan 4% in 2012 waardoor het handelsoverschot omsloeg in een tekort van 40 miljard euro, wat gelijk staat aan -2,1% van het bbp. • Frankrijk moet de arbeidsmarkt hervormen en verbeteren en ofwel de overheidsuitgaven, of de belastingdruk op werknemers of bedrijven verminderen. Als er geen structurele hervormingen komen kan Frankrijk problemen krijgen met het terugdringen van het begrotingstekort tot onder de 3% en wordt het moeilijk om de staatsschuld over een langere periode onder controle te krijgen. • De problemen zorgden er al voor dat S&P en Moody's de kredietwaardigheid van Frankrijk verlaagden. Het kan hogere rentekosten tegemoet zien waardoor het nog moeilijker wordt om het begrotingstekort terug te dringen. Frankrijk moet in 2013 en 2014 zeker 360 miljard euro herfinancieren, 55 miljard daarvan moet komende januari al worden opgehaald.