Ook al heeft het land eind 2012 maatregelen afgekondigd voor structurele hervorming van de economie, dit is niet voldoende om het land uit de recessie te halen.

De belangrijkste uitdagingen voor Frankrijk zijn de volgende:

- Dalende concurrentiekracht door arbeidskosten die sneller stijgen dan elders.

- Deïndustrialisering

- Relatief lage winstgevendheid van het bedrijfsleven.

- Dalend aandeel in de wereldexport.

Door de zwakke economische omstandigheden heeft de regering moeite de overheidsuitgaven onder controle te brengen. Het begrotingstekort ligt boven de 3% afgesproken in het Verdrag van Maastricht terwijl de staatsschuld relatief hoog is en momenteel rond de 90% bbp bedraagt. Dit kan er toe leiden dat toekomstige herfinanciering van schulden de staat meer geld gaat kosten.

Ook al heeft het land eind 2012 maatregelen afgekondigd voor structurele hervorming van de economie, dit is niet voldoende om het land uit de recessie te halen. De belangrijkste uitdagingen voor Frankrijk zijn de volgende: - Dalende concurrentiekracht door arbeidskosten die sneller stijgen dan elders. - Deïndustrialisering - Relatief lage winstgevendheid van het bedrijfsleven. - Dalend aandeel in de wereldexport. Door de zwakke economische omstandigheden heeft de regering moeite de overheidsuitgaven onder controle te brengen. Het begrotingstekort ligt boven de 3% afgesproken in het Verdrag van Maastricht terwijl de staatsschuld relatief hoog is en momenteel rond de 90% bbp bedraagt. Dit kan er toe leiden dat toekomstige herfinanciering van schulden de staat meer geld gaat kosten.