Nog niet zo lang geleden verklaarde de minister onomwonden dat de financiële wereld zijn grootste vijand was. Bovendien heeft zijn president Hollande de eed gezworen om de bedrijfsbelastingen te verhogen en de financiële markten strikter te regulariseren. Dergelijke taal hoort de bedrijfswereld niet graag.

Niet te veel en niet te weinig regelgeving

Frankrijk staat voor een moeilijke evenwichtsoefening, want hij lijkt van plan te zijn om de campagne van de regering tegen de financiële wereld onverdroten verder te zetten.

Anderzijds verklaarde hij dat investeerders zich helemaal niet ongerust hoeven te maken.

Moscovici richt zijn pijlen vooral op toxische financiële producten, die moeten volgens hem niet gereguleerd maar wel afgeschaft worden.

Gerard Mestrallet, de CEO van GdF Suez, stelt dat de Franse regering voor de moeilijke evenwichtsoefening tussen te veel en te weinig regelgeving.

Nog niet zo lang geleden verklaarde de minister onomwonden dat de financiële wereld zijn grootste vijand was. Bovendien heeft zijn president Hollande de eed gezworen om de bedrijfsbelastingen te verhogen en de financiële markten strikter te regulariseren. Dergelijke taal hoort de bedrijfswereld niet graag. Niet te veel en niet te weinig regelgeving Frankrijk staat voor een moeilijke evenwichtsoefening, want hij lijkt van plan te zijn om de campagne van de regering tegen de financiële wereld onverdroten verder te zetten. Anderzijds verklaarde hij dat investeerders zich helemaal niet ongerust hoeven te maken. Moscovici richt zijn pijlen vooral op toxische financiële producten, die moeten volgens hem niet gereguleerd maar wel afgeschaft worden. Gerard Mestrallet, de CEO van GdF Suez, stelt dat de Franse regering voor de moeilijke evenwichtsoefening tussen te veel en te weinig regelgeving.