Het is vooral het succes van de Duitse export die de rest van de wereld de ogen uitsteekt. Het land zou meer moeten importeren, wat betekent dat de Duitsers tot consumeren aangespoord moeten worden. Vooral de Franse minister Arnaud Montebourg liet zich niet onbetuigd met kritiek aan het adres van de Duitsers.

Hij beschuldigde Berlijn er van zich een concurrentieel voordeel te hebben bedongen door de lonen kunstmatig laag te houden. Frankrijk probeert zodoende de handen in onschuld te wassen, terwijl de Fransen zelf tot dusver halsstarrig hebben geweigerd om hervormingen door te voeren. Duitsland heeft al gerepliceerd door dat andere landen beter het Duitse voorbeeld kunnen volgen in plaats van het te bekritiseren.

Het is vooral het succes van de Duitse export die de rest van de wereld de ogen uitsteekt. Het land zou meer moeten importeren, wat betekent dat de Duitsers tot consumeren aangespoord moeten worden. Vooral de Franse minister Arnaud Montebourg liet zich niet onbetuigd met kritiek aan het adres van de Duitsers. Hij beschuldigde Berlijn er van zich een concurrentieel voordeel te hebben bedongen door de lonen kunstmatig laag te houden. Frankrijk probeert zodoende de handen in onschuld te wassen, terwijl de Fransen zelf tot dusver halsstarrig hebben geweigerd om hervormingen door te voeren. Duitsland heeft al gerepliceerd door dat andere landen beter het Duitse voorbeeld kunnen volgen in plaats van het te bekritiseren.