Tyler Durden van Zero Hedge vestigt er nogmaals de aandacht op dat Karl Marx het communisme niet zelf heeft uitgevonden, maar zich inspireerde op Franse voorbeelden. Het was met name de commune van Parijs die in de 19de eeuw zich tegen privé-bezit kantte.

Frankrijk is de geboren vijand van privé-bezit, aldus Durden. De Fransen hebben er in het verleden meermaals ongezonde ideeën op nagehouden en daar is geen verandering in gekomen. Het zit er bij de ploeg van Hollande ingebakken dat socialisme de enige juiste weg is en dat geloof zal er uiteindelijk toe leiden dat ons spaargeld wordt aangeslagen.

Tyler Durden van Zero Hedge vestigt er nogmaals de aandacht op dat Karl Marx het communisme niet zelf heeft uitgevonden, maar zich inspireerde op Franse voorbeelden. Het was met name de commune van Parijs die in de 19de eeuw zich tegen privé-bezit kantte. Frankrijk is de geboren vijand van privé-bezit, aldus Durden. De Fransen hebben er in het verleden meermaals ongezonde ideeën op nagehouden en daar is geen verandering in gekomen. Het zit er bij de ploeg van Hollande ingebakken dat socialisme de enige juiste weg is en dat geloof zal er uiteindelijk toe leiden dat ons spaargeld wordt aangeslagen.