De economische indicatoren laten een duidelijke groei zien en voor dit en volgend jaar gaan economen uit van een economische groei van 2% en 1,7%, waarbij met name de industrie een inhaalslag maakt.

De economische indicatoren laten een duidelijke groei zien en voor dit en volgend jaar gaan economen uit van een economische groei van 2% en 1,7%, waarbij met name de industrie een inhaalslag maakt.