Frank Lierman, hoofdeconoom Dexia: "Dat de grondstoffen duurder worden kan als een positief signaal worden beschouwd, in zoverre dat ze een indicatie kunnen geven dat de vraag toeneemt. Tegen die achtergrond kan er sprake zijn van een economische opleving. Wanneer we de evolutie van vraag en aanbod bekijken, zien we echter dat die verhouding quasi in evenwicht is. Er is dus geen sprake van een enorme opstoot in de vraag."

Lierman verwijst op de eerste plaats naar aluminium. De voorraden van dit basismetaal zijn met 200% gestegen: "Aluminium is dan nog een uitzondering, de prijs van dit metaal is vrijwel gelijkgebleven. De cijfers over nikkel (voorraden +123%, prijs +81%), zink (voorraden +154%, prijs +80%), tin (voorraden +424%, prijs +18%) en koper (voorraden +68%, prijs +31%), spreken in dat verband boekdelen. Ook over het feit dat de olieprijs sinds februari is gestegen van 35 naar 80 dollar, heb ik niemand moord of brand horen schreeuwen. Ergens is er toch iets mis op de grondstoffenmarkten, het valt te vrezen dat de speculanten in het kader van diversificatie van hun portefeuilles opnieuw posities in grondstoffen ingenomen hebben."

Frank Lierman, hoofdeconoom Dexia: "Dat de grondstoffen duurder worden kan als een positief signaal worden beschouwd, in zoverre dat ze een indicatie kunnen geven dat de vraag toeneemt. Tegen die achtergrond kan er sprake zijn van een economische opleving. Wanneer we de evolutie van vraag en aanbod bekijken, zien we echter dat die verhouding quasi in evenwicht is. Er is dus geen sprake van een enorme opstoot in de vraag." Lierman verwijst op de eerste plaats naar aluminium. De voorraden van dit basismetaal zijn met 200% gestegen: "Aluminium is dan nog een uitzondering, de prijs van dit metaal is vrijwel gelijkgebleven. De cijfers over nikkel (voorraden +123%, prijs +81%), zink (voorraden +154%, prijs +80%), tin (voorraden +424%, prijs +18%) en koper (voorraden +68%, prijs +31%), spreken in dat verband boekdelen. Ook over het feit dat de olieprijs sinds februari is gestegen van 35 naar 80 dollar, heb ik niemand moord of brand horen schreeuwen. Ergens is er toch iets mis op de grondstoffenmarkten, het valt te vrezen dat de speculanten in het kader van diversificatie van hun portefeuilles opnieuw posities in grondstoffen ingenomen hebben."