De FAO waarschuwde echter dat de prijzen van de landbouwgewassen erg wispelturig zullen blijven, omdat ze ook beïnvloed worden door de evolutie van de energieprijzen en het sentiment op de aandelenmarkten (grondstoffen worden door de speculanten als een beleggingsalternatief beschouwd).

De FAO heeft begin november haar prognoses voor de wereldwijde graanoogst en graanvoorraden opgetrokken. Na twee opeenvolgende jaren met een lagere graanproductie, verwacht de FAO dat de graanoogst in het lopende seizoen met 3,7% zal stijgen en de graanvoorraden met 3,3% (na een daling met 6,8% in het seizoen 2010/2011). Dat is uiteraard goed nieuws voor de toekomstige evolutie van de graanprijzen op korte termijn.

Frank Lierman (Dexia Bank België): "In India zetten de uitstekende rijstoogst en de hoge rijstvoorraden de regering ertoe aan om haar exportbeperkingen op te heffen. Daardoor zal India de daling van de Thaise rijstexport, als gevolg van de zware overstromingen, kunnen opvangen. Thailand is de belangrijkste exporteur van rijst ter wereld en rijst is het basisvoedsel van 3 miljard mensen. Maar op langere termijn duikt er weer onzekerheid op. Zo wordt er uitgekeken naar de terugkeer van "La Niña". Het weerfenomeen, dat gekenmerkt wordt door lagere dan normale temperaturen van het water in de Stille Oceaan, zal zich de komende maanden opnieuw manifesteren. De weerslag ervan op de grondstoffenmarkten kan niet onderschat worden. Abnormale droogtes of overvloedige regen kunnen oogsten doen mislukken en de mijnbouw ontregelen, zoals dat begin dit jaar in Australië gebeurde. Eind oktober werd de zeven miljardste mens op aarde verwelkomd. De explosieve groei van de wereldbevolking en de klimaatverandering vormen enorme uitdagingen voor de voedselvoorziening en ze zullen de voedselprijzen op lange termijn blijven opdrijven."

De FAO waarschuwde echter dat de prijzen van de landbouwgewassen erg wispelturig zullen blijven, omdat ze ook beïnvloed worden door de evolutie van de energieprijzen en het sentiment op de aandelenmarkten (grondstoffen worden door de speculanten als een beleggingsalternatief beschouwd). De FAO heeft begin november haar prognoses voor de wereldwijde graanoogst en graanvoorraden opgetrokken. Na twee opeenvolgende jaren met een lagere graanproductie, verwacht de FAO dat de graanoogst in het lopende seizoen met 3,7% zal stijgen en de graanvoorraden met 3,3% (na een daling met 6,8% in het seizoen 2010/2011). Dat is uiteraard goed nieuws voor de toekomstige evolutie van de graanprijzen op korte termijn. Frank Lierman (Dexia Bank België): "In India zetten de uitstekende rijstoogst en de hoge rijstvoorraden de regering ertoe aan om haar exportbeperkingen op te heffen. Daardoor zal India de daling van de Thaise rijstexport, als gevolg van de zware overstromingen, kunnen opvangen. Thailand is de belangrijkste exporteur van rijst ter wereld en rijst is het basisvoedsel van 3 miljard mensen. Maar op langere termijn duikt er weer onzekerheid op. Zo wordt er uitgekeken naar de terugkeer van "La Niña". Het weerfenomeen, dat gekenmerkt wordt door lagere dan normale temperaturen van het water in de Stille Oceaan, zal zich de komende maanden opnieuw manifesteren. De weerslag ervan op de grondstoffenmarkten kan niet onderschat worden. Abnormale droogtes of overvloedige regen kunnen oogsten doen mislukken en de mijnbouw ontregelen, zoals dat begin dit jaar in Australië gebeurde. Eind oktober werd de zeven miljardste mens op aarde verwelkomd. De explosieve groei van de wereldbevolking en de klimaatverandering vormen enorme uitdagingen voor de voedselvoorziening en ze zullen de voedselprijzen op lange termijn blijven opdrijven."