Hollande is dus in veel mindere mate te vinden voor besparingen, hij wil eerder via stimuleringsmaatregelen de economische groei in een hogere versnelling brengen.

Hij wordt daarin gesteund door de publicatie van beter dan verwachte BBP-cijfers over het derde kwartaal.

Die volstaan weliswaar niet om het probleem van de werkloosheid op te lossen, maar nodigen wel uit om krachtig op te treden om de Franse economie te doen groeien.

Hollande is overigens tegenstander van het openbreken van de Franse banken, waarvoor uit sommige hoeken wordt gepleit.

Hollande is dus in veel mindere mate te vinden voor besparingen, hij wil eerder via stimuleringsmaatregelen de economische groei in een hogere versnelling brengen. Hij wordt daarin gesteund door de publicatie van beter dan verwachte BBP-cijfers over het derde kwartaal. Die volstaan weliswaar niet om het probleem van de werkloosheid op te lossen, maar nodigen wel uit om krachtig op te treden om de Franse economie te doen groeien. Hollande is overigens tegenstander van het openbreken van de Franse banken, waarvoor uit sommige hoeken wordt gepleit.