Ten gevolge van de verkoop van het bankbedrijf is verzekeren de kernactiviteit van Fortis. Het besluit om Fortis Brussels als sub-holding te vereffenen, wordt ingegeven door deze nieuwe structuur.

De vereffening van Fortis Brussels zal tot een positief belastingeffect voor Fortis SA/NV leiden. De onderneming zal van een belangrijke belastingaftrek profiteren, die overeenkomt met het verlies op de verkoop van de bankactiviteiten in oktober 2008.

Dat belastingverlies wordt op dit moment geschat op EUR 11,6 miljard en kan worden afgetrokken van het toekomstige belastbare inkomen van Fortis SA/NV, inclusief de eventuele opbrengsten uit de optie op aandelen BNP Paribas, die vanaf oktober 2010 kan worden uitgeoefend.

Die belastingaftrek kan worden afgezet tegen de in boekjaar 2010 gerealiseerde inkomsten, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die door de Belgische Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken ("Ruling Commissie") zijn geformuleerd. Fortis verwacht aan die voorwaarden te kunnen voldoen.

Ten gevolge van die belastingaftrek zou Fortis een voordeel in haar resultatenrekening kunnen opnemen dat gelijk is aan de netto uitgestelde belastingsschuld in de balans per eind tweede kwartaal van 2010.

Op 31 december 2009 bedroeg de uitgestelde belastingsschuld van Fortis SA/NV circa EUR 405 miljoen, waarvan EUR 299 miljoen verband hield met de optie op aandelen BNP Paribas, oftewel EUR 0,16 per uitstaand aandeel.

Het precieze saldo aan uitgestelde belastingen per eind tweede kwartaal 2010 hangt af van de feitelijke situatie op dat moment, inclusief de waardering van de optie op aandelen BNP Paribas.

Fortis heeft op 27 juli 2009 in een persbericht bevestigd dat zij voornemens is om, in de mate waarin dit wettelijk is toegestaan en rekening houdend met bepaalde praktische beperkingen, de eventuele netto-opbrengst uit de opties BNP Paribas uit te keren in de vorm van een dividend.

De belastingaftrek zorgt ervoor dat de bruto-opbrengst die voortvloeit uit de uitoefening of het te gelde maken van de optie BNP Paribas voor uitkering kan worden voorgesteld.

Het voorstel om Fortis Brussels SA/NV te vereffenen werd gisteren goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Fortis Brussels en zal vandaag ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Fortis Brussels.

Ten gevolge van de verkoop van het bankbedrijf is verzekeren de kernactiviteit van Fortis. Het besluit om Fortis Brussels als sub-holding te vereffenen, wordt ingegeven door deze nieuwe structuur. De vereffening van Fortis Brussels zal tot een positief belastingeffect voor Fortis SA/NV leiden. De onderneming zal van een belangrijke belastingaftrek profiteren, die overeenkomt met het verlies op de verkoop van de bankactiviteiten in oktober 2008. Dat belastingverlies wordt op dit moment geschat op EUR 11,6 miljard en kan worden afgetrokken van het toekomstige belastbare inkomen van Fortis SA/NV, inclusief de eventuele opbrengsten uit de optie op aandelen BNP Paribas, die vanaf oktober 2010 kan worden uitgeoefend. Die belastingaftrek kan worden afgezet tegen de in boekjaar 2010 gerealiseerde inkomsten, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die door de Belgische Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken ("Ruling Commissie") zijn geformuleerd. Fortis verwacht aan die voorwaarden te kunnen voldoen. Ten gevolge van die belastingaftrek zou Fortis een voordeel in haar resultatenrekening kunnen opnemen dat gelijk is aan de netto uitgestelde belastingsschuld in de balans per eind tweede kwartaal van 2010. Op 31 december 2009 bedroeg de uitgestelde belastingsschuld van Fortis SA/NV circa EUR 405 miljoen, waarvan EUR 299 miljoen verband hield met de optie op aandelen BNP Paribas, oftewel EUR 0,16 per uitstaand aandeel. Het precieze saldo aan uitgestelde belastingen per eind tweede kwartaal 2010 hangt af van de feitelijke situatie op dat moment, inclusief de waardering van de optie op aandelen BNP Paribas. Fortis heeft op 27 juli 2009 in een persbericht bevestigd dat zij voornemens is om, in de mate waarin dit wettelijk is toegestaan en rekening houdend met bepaalde praktische beperkingen, de eventuele netto-opbrengst uit de opties BNP Paribas uit te keren in de vorm van een dividend. De belastingaftrek zorgt ervoor dat de bruto-opbrengst die voortvloeit uit de uitoefening of het te gelde maken van de optie BNP Paribas voor uitkering kan worden voorgesteld. Het voorstel om Fortis Brussels SA/NV te vereffenen werd gisteren goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Fortis Brussels en zal vandaag ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Fortis Brussels.