De stemming hierover zal nu plaats vinden tijdens de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april (Fortis SA/NV) en de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 april (Fortis N.V.).

Het Hof van Beroep van Brussel heeft op verzoek van Mr. Modrikamen, in een procedure waarin Fortis niet gehoord werd, op 31 maart beslist dat alleen aandeelhouders van Fortis SA/NV die voor 14 oktober 2008 Fortis aandelen in hun bezit hadden zich mogen uitspreken over het project met BNP Paribas.

Hierdoor is het niet mogelijk een correct verloop van deze Vergadering te garanderen. Om organisatorische en praktische redenen heeft de Raad van Bestuur daarom beslist, voor zowel Fortis SA/NV als Fortis N.V., de stemming over het project met BNP Paribas evenals over de benoeming van nieuwe bestuurders uit te stellen tot de Gewone/Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van respectievelijk 28 en 29 april.

Voor alle duidelijkheid wil Fortis benadrukken dat dit uitstel niet geldt voor de behandeling van punt 4 op de agenda van de Vergadering van Fortis N.V. van 8 april (statutenwijziging) en ook niet voor de behandeling van punten 4 en 5 op de agenda van de Vergadering van Fortis SA/NV van 9 april (verkrijging en vervreemding van aandelen en statutenwijziging), waarvoor beide Vergaderingen gewoon zullen doorgaan.

Om zich geldig te kunnen uitspreken over deze agendapunten, dienen beide Vergaderingen echter het vereiste aanwezigheidsquorum van minstens 50 % van het kapitaal te bereiken.

Indien, zoals de ervaring van de voorbije jaren leert, dit quorum niet zal worden bereikt, zullen deze punten niet ter stemming worden gebracht en eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de Gewone Algemene Vergadering van Fortis SA/NV op 28 april 2009 en de Jaarlijkse Algemene Vergadering Fortis N.V. op 29 april.

Ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd is, zullen die beide Algemene Vergaderingen dan rechtsgeldige besluiten kunnen nemen met betrekking tot alle agendapunten. De aandeelhouders zullen hierover worden geïnformeerd via een publicatie in de pers op zaterdag 4 april 2009.

De Raad van Bestuur van Fortis is zich bewust van het ongemak dat dit late uitstel - volkomen buiten haar wil - van een belangrijk gedeelte van de geplande Vergaderingen van 8 en 9 april met zich meebrengt voor de aandeelhouders.
De Raad betreurt de schade die de aandeelhouders en de vennootschap lijden en wenst zich hiervoor alvast bij alle betrokkenen te verontschuldigen. Fortis zal zo spoedig mogelijk met de betrokken financiële instellingen in overleg treden over de aanpak van de Algemene Vergaderingen van eind april.

De stemming hierover zal nu plaats vinden tijdens de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april (Fortis SA/NV) en de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 april (Fortis N.V.).Het Hof van Beroep van Brussel heeft op verzoek van Mr. Modrikamen, in een procedure waarin Fortis niet gehoord werd, op 31 maart beslist dat alleen aandeelhouders van Fortis SA/NV die voor 14 oktober 2008 Fortis aandelen in hun bezit hadden zich mogen uitspreken over het project met BNP Paribas. Hierdoor is het niet mogelijk een correct verloop van deze Vergadering te garanderen. Om organisatorische en praktische redenen heeft de Raad van Bestuur daarom beslist, voor zowel Fortis SA/NV als Fortis N.V., de stemming over het project met BNP Paribas evenals over de benoeming van nieuwe bestuurders uit te stellen tot de Gewone/Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van respectievelijk 28 en 29 april.Voor alle duidelijkheid wil Fortis benadrukken dat dit uitstel niet geldt voor de behandeling van punt 4 op de agenda van de Vergadering van Fortis N.V. van 8 april (statutenwijziging) en ook niet voor de behandeling van punten 4 en 5 op de agenda van de Vergadering van Fortis SA/NV van 9 april (verkrijging en vervreemding van aandelen en statutenwijziging), waarvoor beide Vergaderingen gewoon zullen doorgaan.Om zich geldig te kunnen uitspreken over deze agendapunten, dienen beide Vergaderingen echter het vereiste aanwezigheidsquorum van minstens 50 % van het kapitaal te bereiken. Indien, zoals de ervaring van de voorbije jaren leert, dit quorum niet zal worden bereikt, zullen deze punten niet ter stemming worden gebracht en eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de Gewone Algemene Vergadering van Fortis SA/NV op 28 april 2009 en de Jaarlijkse Algemene Vergadering Fortis N.V. op 29 april. Ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd is, zullen die beide Algemene Vergaderingen dan rechtsgeldige besluiten kunnen nemen met betrekking tot alle agendapunten. De aandeelhouders zullen hierover worden geïnformeerd via een publicatie in de pers op zaterdag 4 april 2009. De Raad van Bestuur van Fortis is zich bewust van het ongemak dat dit late uitstel - volkomen buiten haar wil - van een belangrijk gedeelte van de geplande Vergaderingen van 8 en 9 april met zich meebrengt voor de aandeelhouders. De Raad betreurt de schade die de aandeelhouders en de vennootschap lijden en wenst zich hiervoor alvast bij alle betrokkenen te verontschuldigen. Fortis zal zo spoedig mogelijk met de betrokken financiële instellingen in overleg treden over de aanpak van de Algemene Vergaderingen van eind april.