De Raad van Bestuur is verheugd vandaag te kunnen meedelen dat Ridder Guy de Selliers de Moranville is benoemd tot vicevoorzitter van Fortis. Tegelijkertijd maakt Fortis de samenstelling van drie bestuurscommissies bekend:

Audit Committee: Jan Zegering Hadders (voorzitter); Lionel Perl, Jin Shaoliang en Frank Arts (leden).
Remuneratie Committee: Frank Arts (voorzitter); Lionel Perl, Jin Shaoliang en Roel Nieuwdorp (leden).
Governance Committee: Jozef De Mey (voorzitter); Guy de Selliers, Jan Zegering Hadders en Roel Nieuwdorp (leden).

Karel De Boeck heeft als CEO van Fortis holding een uitnodiging om deel te nemen aan de vergaderingen van de bestuurscommissies.

De nieuwe structuur is een afspiegeling van een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het vorige bestuursmodel van Fortis:

Het nieuwe Governance Committee is in het leven geroepen ter bevordering van het hoogst mogelijke niveau van deugdelijk bestuur dat de aandeelhouders van Fortis verwachten.

Het Risk & Capital Committee is opgeheven en is niet langer een aparte commissie. Risicokwesties zullen voortaan worden behandeld door het Audit Committee en zaken aangaande kapitaalbeheer door de Raad van Bestuur van Fortis.
Benoemingsprocedures vallen niet langer onder de verantwoordelijkheid van het Remuneratie Committee maar onder die van het Governance Committee.

Het Governance Committee biedt de Raad van Bestuur ondersteuning bij: het ontwikkelen van een meer proactieve en transparante dialoog met de aandeelhouders; het bewaken van een effectieve bedrijfsvoering en volledige naleving van de fiduciaire verantwoordelijkheden; het evalueren van de doelmatigheid van de bestuursstructuur om ervoor te zorgen dat het topmanagement uit de meest competente en gemotiveerde mensen bestaat.

Jozef De Mey, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis: "De Raad van Bestuur is goed doordrongen van de noodzaak van een zo snel mogelijke versterking van het bestuursmodel. Met de nu doorgevoerde wijzigingen laten we zien dat we dat model naar het hoogst mogelijke niveau willen tillen. Het biedt de Raad van Bestuur de mogelijkheid de nodige maatregelen te treffen om Fortis opnieuw te profileren als een doelgerichte verzekeringsmaatschappij die handelt ten behoeve van het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn."

Karel De Boeck, CEO van Fortis, voegt eraan toe: "De nieuwe Raad van Bestuur weet hoe belangrijk het is om snel te handelen en heeft deze kans dan ook aangegrepen om de belangrijkste kwesties direct aan te pakken. De wijzigingen zorgen ervoor dat de Raad van Bestuur volledig betrokken is bij de onderwerpen die van groot belang zijn voor onze aandeelhouders. Wij prijzen ons gelukkig met de enorme ervaring en deskundigheid in deze nieuwe Raad van Bestuur."

De Raad van Bestuur is verheugd vandaag te kunnen meedelen dat Ridder Guy de Selliers de Moranville is benoemd tot vicevoorzitter van Fortis. Tegelijkertijd maakt Fortis de samenstelling van drie bestuurscommissies bekend:Audit Committee: Jan Zegering Hadders (voorzitter); Lionel Perl, Jin Shaoliang en Frank Arts (leden). Remuneratie Committee: Frank Arts (voorzitter); Lionel Perl, Jin Shaoliang en Roel Nieuwdorp (leden). Governance Committee: Jozef De Mey (voorzitter); Guy de Selliers, Jan Zegering Hadders en Roel Nieuwdorp (leden). Karel De Boeck heeft als CEO van Fortis holding een uitnodiging om deel te nemen aan de vergaderingen van de bestuurscommissies.De nieuwe structuur is een afspiegeling van een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het vorige bestuursmodel van Fortis:Het nieuwe Governance Committee is in het leven geroepen ter bevordering van het hoogst mogelijke niveau van deugdelijk bestuur dat de aandeelhouders van Fortis verwachten.Het Risk & Capital Committee is opgeheven en is niet langer een aparte commissie. Risicokwesties zullen voortaan worden behandeld door het Audit Committee en zaken aangaande kapitaalbeheer door de Raad van Bestuur van Fortis. Benoemingsprocedures vallen niet langer onder de verantwoordelijkheid van het Remuneratie Committee maar onder die van het Governance Committee.Het Governance Committee biedt de Raad van Bestuur ondersteuning bij: het ontwikkelen van een meer proactieve en transparante dialoog met de aandeelhouders; het bewaken van een effectieve bedrijfsvoering en volledige naleving van de fiduciaire verantwoordelijkheden; het evalueren van de doelmatigheid van de bestuursstructuur om ervoor te zorgen dat het topmanagement uit de meest competente en gemotiveerde mensen bestaat.Jozef De Mey, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis: "De Raad van Bestuur is goed doordrongen van de noodzaak van een zo snel mogelijke versterking van het bestuursmodel. Met de nu doorgevoerde wijzigingen laten we zien dat we dat model naar het hoogst mogelijke niveau willen tillen. Het biedt de Raad van Bestuur de mogelijkheid de nodige maatregelen te treffen om Fortis opnieuw te profileren als een doelgerichte verzekeringsmaatschappij die handelt ten behoeve van het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn." Karel De Boeck, CEO van Fortis, voegt eraan toe: "De nieuwe Raad van Bestuur weet hoe belangrijk het is om snel te handelen en heeft deze kans dan ook aangegrepen om de belangrijkste kwesties direct aan te pakken. De wijzigingen zorgen ervoor dat de Raad van Bestuur volledig betrokken is bij de onderwerpen die van groot belang zijn voor onze aandeelhouders. Wij prijzen ons gelukkig met de enorme ervaring en deskundigheid in deze nieuwe Raad van Bestuur."