Het gerechtelijk onderzoek naar de ondergang van Fortis startte in oktober 2008 en spitste zich toe op de periode september 2007-april 2008. Fortis plande toen een kapitaalverhoging om de overname van delen van ABN Amro te financieren. Maar toen de subprime- en bankencrisis uitbarstte, bleek die overname mee aan de basis te liggen van de ondergang.

'In 2008 werd een onderzoek gestart om na te gaan of de Fortis-groep bewust te optimistische informatie verspreid heeft aan z'n aandeelhouders. Met andere woorden of ze bewust de impact van de subprimes te laag en te beperkt hebben ingeschat op hun cijfers', zei parketwoordvoerster Ine Van Wymersch daarover.

Het parket analyseerde in de loop van het onderzoek verschillende malen de situatie en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het 'heel moeilijk te bewijzen' zal zijn dat een misdrijf gepleegd werd, aldus nog de woordvoerster. Voor de andere misdrijven met betrekking tot de uitgebrachte prospectus en de oplichting dreigde dan weer de verjaring.

Vergoeding

'Het is belangrijk dat toch heel wat mensen schade geleden hebben door het opdoeken van Fortis Bank. Het was voor ons eerste prioriteit dat de aandeelhouders die schade geleden hebben vergoed worden.' Het parket maakte een pragmatische afweging en bleef het dossier opvolgen. Zo kwam ook de schikking van 1,3 miljard euro die Ageas trof met het Nederlandse gerecht onder de aandacht. Hierdoor zullen de aandeelhouders naar alle waarschijnlijkheid vergoed worden.

'In tegenstelling tot sommige andere processen waar men kost wat kost naar een rechtszaak is gegaan en waar uiteindelijk niemand vergoed geweest is, kunnen we hier toch wel zeggen dat de druk op de ketel houden, en ons constructief opstellen ten aanzien van de schikking, resultaat gehad heeft', zo verwees de woordvoerster achteraf naar de zaak Lernout & Hauspie. Volgens Van Wymersch is het 'zeker niet zo dat ze (de verschillende Fortis-bestuurders) vrijuit gaan over de hele lijn'. Daarbij haalde ze onder meer de boetes aan die de financiële regulator FSMA oplegde.

Het gerechtelijk onderzoek naar de ondergang van Fortis startte in oktober 2008 en spitste zich toe op de periode september 2007-april 2008. Fortis plande toen een kapitaalverhoging om de overname van delen van ABN Amro te financieren. Maar toen de subprime- en bankencrisis uitbarstte, bleek die overname mee aan de basis te liggen van de ondergang.'In 2008 werd een onderzoek gestart om na te gaan of de Fortis-groep bewust te optimistische informatie verspreid heeft aan z'n aandeelhouders. Met andere woorden of ze bewust de impact van de subprimes te laag en te beperkt hebben ingeschat op hun cijfers', zei parketwoordvoerster Ine Van Wymersch daarover.Het parket analyseerde in de loop van het onderzoek verschillende malen de situatie en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het 'heel moeilijk te bewijzen' zal zijn dat een misdrijf gepleegd werd, aldus nog de woordvoerster. Voor de andere misdrijven met betrekking tot de uitgebrachte prospectus en de oplichting dreigde dan weer de verjaring.'Het is belangrijk dat toch heel wat mensen schade geleden hebben door het opdoeken van Fortis Bank. Het was voor ons eerste prioriteit dat de aandeelhouders die schade geleden hebben vergoed worden.' Het parket maakte een pragmatische afweging en bleef het dossier opvolgen. Zo kwam ook de schikking van 1,3 miljard euro die Ageas trof met het Nederlandse gerecht onder de aandacht. Hierdoor zullen de aandeelhouders naar alle waarschijnlijkheid vergoed worden.'In tegenstelling tot sommige andere processen waar men kost wat kost naar een rechtszaak is gegaan en waar uiteindelijk niemand vergoed geweest is, kunnen we hier toch wel zeggen dat de druk op de ketel houden, en ons constructief opstellen ten aanzien van de schikking, resultaat gehad heeft', zo verwees de woordvoerster achteraf naar de zaak Lernout & Hauspie. Volgens Van Wymersch is het 'zeker niet zo dat ze (de verschillende Fortis-bestuurders) vrijuit gaan over de hele lijn'. Daarbij haalde ze onder meer de boetes aan die de financiële regulator FSMA oplegde.