De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen buigen zich nu op strikt vertrouwelijke basis samen met de betrokken partijen over de conceptversie.

Het is Fortis derhalve niet toegestaan om enig onderdeel van het conceptverslag bekend te maken of te publiceren. Datzelfde geldt voor eventueel commentaar op het verslag dat Fortis aan de deskundigen doet toekomen.

Het definitieve verslag zal op een door de deskundigen te kiezen nader tijdstip openbaar worden gemaakt. Tot die tijd zal Fortis zich onthouden van elk commentaar.

De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen buigen zich nu op strikt vertrouwelijke basis samen met de betrokken partijen over de conceptversie. Het is Fortis derhalve niet toegestaan om enig onderdeel van het conceptverslag bekend te maken of te publiceren. Datzelfde geldt voor eventueel commentaar op het verslag dat Fortis aan de deskundigen doet toekomen. Het definitieve verslag zal op een door de deskundigen te kiezen nader tijdstip openbaar worden gemaakt. Tot die tijd zal Fortis zich onthouden van elk commentaar.