Op deze Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders zullen aandeelhouders zich kunnen uitspreken over het nieuwe akkoord dat Fortis holding, BNP Paribas en de Belgische Staat op 6 maart hebben bereikt.

Op de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders kunnen aandeelhouders tevens stemmen over de benoeming van nieuwe bestuurders alsook over een aantal voorstellen tot statutenwijzigingen.

Ten behoeve van deze Algemene Vergaderingen zullen maandag 16 maart de volgende documenten worden gepubliceerd op de website van Fortis, www.fortis.com :
Agenda's Algemene Vergaderingen Fortis SA/NV en Fortis N.V.
Toelichting op de Agenda's
Circulaire voor aandeelhouders
Speciaal Verslag van de Raad van Bestuur

Op deze Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders zullen aandeelhouders zich kunnen uitspreken over het nieuwe akkoord dat Fortis holding, BNP Paribas en de Belgische Staat op 6 maart hebben bereikt. Op de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders kunnen aandeelhouders tevens stemmen over de benoeming van nieuwe bestuurders alsook over een aantal voorstellen tot statutenwijzigingen.Ten behoeve van deze Algemene Vergaderingen zullen maandag 16 maart de volgende documenten worden gepubliceerd op de website van Fortis, www.fortis.com : Agenda's Algemene Vergaderingen Fortis SA/NV en Fortis N.V. Toelichting op de Agenda's Circulaire voor aandeelhouders Speciaal Verslag van de Raad van Bestuur