De eerste coupon die via de zogenaamdeAlternative Coupon Satisfaction Method (ACSM) zal worden betaald is die van 19 juni 2009 op de CASHES.

Die uitkering zal worden uitgesteld totdat de wettelijke wachttermijn van twee maanden is verstreken. Naar verwachting wordt dat medio juli, mits de aandeelhouders op 28 april 2009 akkoord gaan met de twee kapitaal-verlagingen van Fortis SA/NV en mits de koers van het aandeel Fortis boven de EUR 0,84 blijft.

Fortis Bank is contractueel verplicht om Fortis holding te compenseren voor de waarde van couponuitkeringen op de CASHES die via de ACSM worden afgehandeld.

Er bestaat geen vergelijkbaar beroep voor het gebruik van de ACSM bij de FRESH.

De eerste coupon die via de zogenaamdeAlternative Coupon Satisfaction Method (ACSM) zal worden betaald is die van 19 juni 2009 op de CASHES. Die uitkering zal worden uitgesteld totdat de wettelijke wachttermijn van twee maanden is verstreken. Naar verwachting wordt dat medio juli, mits de aandeelhouders op 28 april 2009 akkoord gaan met de twee kapitaal-verlagingen van Fortis SA/NV en mits de koers van het aandeel Fortis boven de EUR 0,84 blijft.Fortis Bank is contractueel verplicht om Fortis holding te compenseren voor de waarde van couponuitkeringen op de CASHES die via de ACSM worden afgehandeld. Er bestaat geen vergelijkbaar beroep voor het gebruik van de ACSM bij de FRESH.