De voorgestelde statutenwijziging die op de agenda stond voor deze Algemene Vergadering zal ter stemming worden gebracht tijdens de eerstvolgende geplande Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V. op 29 april in Utrecht.

Fortis heeft hiertoe besloten omdat tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Fortis SA/NV in Brussel (28 april) en van Fortis N.V. in Utrecht (29 april) meerdere statutenwijzigingen ter stemming zullen worden voorgelegd.

De agenda en overige documenten ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergaderingen zullen tijdig op de website worden gepubliceerd.

De voorgestelde statutenwijziging die op de agenda stond voor deze Algemene Vergadering zal ter stemming worden gebracht tijdens de eerstvolgende geplande Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V. op 29 april in Utrecht.Fortis heeft hiertoe besloten omdat tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Fortis SA/NV in Brussel (28 april) en van Fortis N.V. in Utrecht (29 april) meerdere statutenwijzigingen ter stemming zullen worden voorgelegd. De agenda en overige documenten ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergaderingen zullen tijdig op de website worden gepubliceerd.