Tot deze valutatransacties werd besloten omdat Fortis haar deel in de financiering van Royal Park Investments, de beoogde gestructureerde kredietportefeuille entiteit, diende te voldoen in de valuta van de vermogensbestanddelen van de portefeuille.

Na het onverwachte arrest van 12 december van het hof van beroep te Brussel zijn de transacties met de Belgische regering en BNP Paribas, inclusief de beoogde entiteit voor de gestructureerde kredieten portefeuille, opgeschort.

Gezien de huidige onzekerheid heeft Fortis besloten de Amerikaanse dollars en Britse ponden weer te verkopen, met als gevolg een nettoverlies van EUR 295 miljoen voor Fortis. Dit verlies is het gevolg van de recente waardedaling van de Amerikaanse dollar en het Britse pond.

Als gevolg van dit verlies is de pro forma netto liquiditeitspositie per 30 september 2008 (zoals bekendgemaakt op 19 december) gedaald van EUR 2,1 miljard naar EUR 1,8 miljard en het pro forma eigen vermogen is gedaald van EUR 6,7 miljard naar EUR 6,4 miljard.

Tot deze valutatransacties werd besloten omdat Fortis haar deel in de financiering van Royal Park Investments, de beoogde gestructureerde kredietportefeuille entiteit, diende te voldoen in de valuta van de vermogensbestanddelen van de portefeuille. Na het onverwachte arrest van 12 december van het hof van beroep te Brussel zijn de transacties met de Belgische regering en BNP Paribas, inclusief de beoogde entiteit voor de gestructureerde kredieten portefeuille, opgeschort. Gezien de huidige onzekerheid heeft Fortis besloten de Amerikaanse dollars en Britse ponden weer te verkopen, met als gevolg een nettoverlies van EUR 295 miljoen voor Fortis. Dit verlies is het gevolg van de recente waardedaling van de Amerikaanse dollar en het Britse pond. Als gevolg van dit verlies is de pro forma netto liquiditeitspositie per 30 september 2008 (zoals bekendgemaakt op 19 december) gedaald van EUR 2,1 miljard naar EUR 1,8 miljard en het pro forma eigen vermogen is gedaald van EUR 6,7 miljard naar EUR 6,4 miljard.