De nettowinst bedroeg over de verslagperiode $651 mln, tegenover slechts €2 mln tijdens het derde kwartaal van vorig jaar. Toen werd de herverzekeraar, zoals de andere financiële instellingen, zwaar geraakt door de crisis.

De bruto premieontvangsten, die een indicatie over de omzet geven, stegen met 12% tot bijna €10,4 mrd. De inkomsten uit beleggingen bedroegen €2,2 mrd, tegenover €662 mln over het derde kwartaal van vorig jaar.

De nettowinst bedroeg over de verslagperiode $651 mln, tegenover slechts €2 mln tijdens het derde kwartaal van vorig jaar. Toen werd de herverzekeraar, zoals de andere financiële instellingen, zwaar geraakt door de crisis. De bruto premieontvangsten, die een indicatie over de omzet geven, stegen met 12% tot bijna €10,4 mrd. De inkomsten uit beleggingen bedroegen €2,2 mrd, tegenover €662 mln over het derde kwartaal van vorig jaar.