De sterke omzetstijging doet zich zowel voor in de divisie Weaving Machines als in de divisie Industries. De weefmachinedivisie kende in 2010 een sterk jaar door de sneller dan verwachte heropleving van de weefmachinemarkt, voornamelijk onder impuls van een fors aantrekkende vraag in Azië. Ook de divisie Industries kende in 2010 een sterke externe groei.

Dankzij de omzetgroei in beide divisies, continue kostprijsinspanningen, een strikte bewaking van de vaste kosten en een verbeterde productiviteit bij Industries, slaagde Picanol erin om het boekjaar 2010 af te sluiten met een nettowinst van 35,24 miljoen euro. In 2009 werd het boekjaar afgesloten met een verlies van -23,52 miljoen euro.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om voor het boekjaar 2010 geen dividend uit te keren.

Picanol verwacht dat de wereldmarkt voor weefmachines in 2011 ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven als in 2010, maar blijft voorzichtig gezien de volatiele wereldeconomie.

De sterke omzetstijging doet zich zowel voor in de divisie Weaving Machines als in de divisie Industries. De weefmachinedivisie kende in 2010 een sterk jaar door de sneller dan verwachte heropleving van de weefmachinemarkt, voornamelijk onder impuls van een fors aantrekkende vraag in Azië. Ook de divisie Industries kende in 2010 een sterke externe groei. Dankzij de omzetgroei in beide divisies, continue kostprijsinspanningen, een strikte bewaking van de vaste kosten en een verbeterde productiviteit bij Industries, slaagde Picanol erin om het boekjaar 2010 af te sluiten met een nettowinst van 35,24 miljoen euro. In 2009 werd het boekjaar afgesloten met een verlies van -23,52 miljoen euro. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om voor het boekjaar 2010 geen dividend uit te keren. Picanol verwacht dat de wereldmarkt voor weefmachines in 2011 ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven als in 2010, maar blijft voorzichtig gezien de volatiele wereldeconomie.