Over het volledige boekjaar was er een verlies van €2,4 mrd, tegenover een winst van €8 mrd over het boekjaar voordien. Op kwartaalbasis bedroeg het verlies €3,1 mrd.

Tijdens het vierde kwartaal van 2007 was er nog een nettowinst van €655 mln. De omzet kwam over het volledige boekjaar uit op €93 mrd, of een daling met 5% in vergelijking met 2007.

Over het volledige boekjaar was er een verlies van €2,4 mrd, tegenover een winst van €8 mrd over het boekjaar voordien. Op kwartaalbasis bedroeg het verlies €3,1 mrd. Tijdens het vierde kwartaal van 2007 was er nog een nettowinst van €655 mln. De omzet kwam over het volledige boekjaar uit op €93 mrd, of een daling met 5% in vergelijking met 2007.