Netto werd over de verslagperiode $3,25 mrd verdiend, of 62% minder dan tijdens dezlfde periode 12 maanden voordien. De winstdaling was uiteraard een gevolg van de daling van de olieprijzen en van de lagere raffinagemarges.

De omzet daalde tijdens het afgelopen kwartaal met 43% tot $75 mrd. Shell Chief Executive Peter Voser zei in de toelichting op de cijfers dat het bedrijf geen snel herstel verwacht. Dit jaar worden 5000 banen geschrapt.

Netto werd over de verslagperiode $3,25 mrd verdiend, of 62% minder dan tijdens dezlfde periode 12 maanden voordien. De winstdaling was uiteraard een gevolg van de daling van de olieprijzen en van de lagere raffinagemarges. De omzet daalde tijdens het afgelopen kwartaal met 43% tot $75 mrd. Shell Chief Executive Peter Voser zei in de toelichting op de cijfers dat het bedrijf geen snel herstel verwacht. Dit jaar worden 5000 banen geschrapt.