-Omzet: in 2008 realiseerde de Sioen Industries groep een omzet van 349,4 miljoen Euro tegenover 380,3 miljoen Euro in 2007 of een daling met 8 %. Deze daling is volledig toe te schrijven aan economische vertraging in het laatste kwartaal van het jaar.

-Bruto Marge: de totale bruto marge is lichtjes teruggelopen vergeleken met vorig jaar. Oorzaken zijn een gewijzigde sales mix en piekende prijzen van basisgrondstoffen en energie, ondanks verbeterde productie-efficiëntie en het gebruik van alternatieve materialen.

-Recurrente EBIT (REBIT): de REBIT over 2008 bedroegen 21,4 miljoen Euro tegenover 40,3 miljoen Euro vorig jaar. Deze daling van 18,9 miljoen Euro is quasi volledig toe te schrijven aan het verminderde omzetvolume.

-EBIT: bovengenoemde feiten resulteerden in een EBIT van 16,1 miljoen Euro tegenover 38,8 miljoen Euro in 2007. Financieel resultaat: de financiële kosten over 2008 bedroegen 9,5 miljoen Euro tegenover 8,4 miljoen Euro in 2007. Naast interesten ten belope van 7,5 miljoen Euro heeft de groep ook 1,0 miljoen Euro gerealiseerde wisselkoersverliezen en 1,0 miljoen Euro niet gerealiseerde wisselkoersverliezen geboekt. De zeer sterke daling van het Britse Pond en de continue opwaardering van de Poolse Zloty zijn de voornaamste oorzaken.

-Winst: de winst van de groep voor belastingen over 2008 bedroeg 6,5 miljoen Euro tegenover 30,4 miljoen in 2007. De nettowinst over het afgelopen jaar bedroeg 3,4 miljoen Euro tegenover 19,2 miljoen Euro vorig jaar. Het belastingspercentage lag hoger dan de normale belastingsvoet door het terugnemen van latente belastingstegoeden, tengevolge van de economische recessie.

-Netto kasstroom: de netto kasstroom over het afgelopen jaar bedroeg 24,2 miljoen Euro.

-Dividend: de Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om een dividend van 50 % van de netto winst van het boekjaar uit te keren. Het voorgestelde dividend voor het boekjaar 2008 bedraagt 0,08 Euro per aandeel.

-Omzet: in 2008 realiseerde de Sioen Industries groep een omzet van 349,4 miljoen Euro tegenover 380,3 miljoen Euro in 2007 of een daling met 8 %. Deze daling is volledig toe te schrijven aan economische vertraging in het laatste kwartaal van het jaar. -Bruto Marge: de totale bruto marge is lichtjes teruggelopen vergeleken met vorig jaar. Oorzaken zijn een gewijzigde sales mix en piekende prijzen van basisgrondstoffen en energie, ondanks verbeterde productie-efficiëntie en het gebruik van alternatieve materialen. -Recurrente EBIT (REBIT): de REBIT over 2008 bedroegen 21,4 miljoen Euro tegenover 40,3 miljoen Euro vorig jaar. Deze daling van 18,9 miljoen Euro is quasi volledig toe te schrijven aan het verminderde omzetvolume. -EBIT: bovengenoemde feiten resulteerden in een EBIT van 16,1 miljoen Euro tegenover 38,8 miljoen Euro in 2007. Financieel resultaat: de financiële kosten over 2008 bedroegen 9,5 miljoen Euro tegenover 8,4 miljoen Euro in 2007. Naast interesten ten belope van 7,5 miljoen Euro heeft de groep ook 1,0 miljoen Euro gerealiseerde wisselkoersverliezen en 1,0 miljoen Euro niet gerealiseerde wisselkoersverliezen geboekt. De zeer sterke daling van het Britse Pond en de continue opwaardering van de Poolse Zloty zijn de voornaamste oorzaken. -Winst: de winst van de groep voor belastingen over 2008 bedroeg 6,5 miljoen Euro tegenover 30,4 miljoen in 2007. De nettowinst over het afgelopen jaar bedroeg 3,4 miljoen Euro tegenover 19,2 miljoen Euro vorig jaar. Het belastingspercentage lag hoger dan de normale belastingsvoet door het terugnemen van latente belastingstegoeden, tengevolge van de economische recessie. -Netto kasstroom: de netto kasstroom over het afgelopen jaar bedroeg 24,2 miljoen Euro. -Dividend: de Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om een dividend van 50 % van de netto winst van het boekjaar uit te keren. Het voorgestelde dividend voor het boekjaar 2008 bedraagt 0,08 Euro per aandeel.