Ter herinnering, het resultaat voor de eerste jaarhelft van 2012 hield rekening met bijna 37 miljoen USD aan meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van aandelen FMG.

De bijdrage houdt rekening met 5.911.000 USD aan goodwill die ten laste genomen wordt naar aanleiding van de vroegtijdige beëindiging van de tijdsbevrachting van de Mineral Subic (2011-179.397 dwt).

Dit schip dat eigendom is van Ocean Capes Ltd - een joint venture tussen Bocimar en Boxlog - werd begin 2012 verworven met een langetermijn bevrachting aan STX Panocean.

Deze laatste vroeg in de loop van de maand juni bescherming aan tegen haar schuldeisers . Als onderdeel van deze procedures werd het schip terug geleverd.

Ter herinnering, het resultaat voor de eerste jaarhelft van 2012 hield rekening met bijna 37 miljoen USD aan meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van aandelen FMG. De bijdrage houdt rekening met 5.911.000 USD aan goodwill die ten laste genomen wordt naar aanleiding van de vroegtijdige beëindiging van de tijdsbevrachting van de Mineral Subic (2011-179.397 dwt). Dit schip dat eigendom is van Ocean Capes Ltd - een joint venture tussen Bocimar en Boxlog - werd begin 2012 verworven met een langetermijn bevrachting aan STX Panocean. Deze laatste vroeg in de loop van de maand juni bescherming aan tegen haar schuldeisers . Als onderdeel van deze procedures werd het schip terug geleverd.