Het cumulatief resultaat na 9 maanden bedraagt nu € 13 miljoen (€ 1,12 per aandeel). De vergelijkbare cijfers voor vorig boekjaar bedragen € 10,5 miljoen (€ 0,89 per aandeel).

Quest for Growth doet hiermee aanzienlijk beter dan de twee gehanteerde referentie-indexen en dit zowel op kwartaalbasis als voor het voorlopig jaarresultaat

Het cumulatief resultaat na 9 maanden bedraagt nu € 13 miljoen (€ 1,12 per aandeel). De vergelijkbare cijfers voor vorig boekjaar bedragen € 10,5 miljoen (€ 0,89 per aandeel). Quest for Growth doet hiermee aanzienlijk beter dan de twee gehanteerde referentie-indexen en dit zowel op kwartaalbasis als voor het voorlopig jaarresultaat