*Opbrengstengroei: De onderneming heeft in het kwartaal een sterke opbrengstengroei gerealiseerd van 5,6%, en de opbrengsten per hl kenden een stijging met 6,1%, onder invloed van een aanhoudende focus op premiumisatie van het portfolio en de initiatieven inzake opbrengstenbeheer. Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl intern met 6,8% gestegen.

• Volumeprestaties: De totale volumes daalden met 0,4%, maar het volume eigen bieren is nagenoeg stabiel gebleven. De biervolumes zijn in alle zones met uitzondering van Noord-Amerika gestegen, terwijl de volumes niet-bieren een daling met 1,6% kenden.

• Belangrijkste merken: De volumegroei van de belangrijkste merken blijft sterker dan

onze totale volumegroei; de belangrijkste stijgers waren Harbin en Budweiser in China, Antarctica in Brazilië, Klinskoye en Budweiser in Rusland, en Stella Artois in de Verenigde Staten.

• Marktaandeel: AB-InBev heeft in 1Q11 marktaandeel gewonnen in vijf van de tien

belangrijkste markten: Argentinië, België, Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.

• Kostprijs Verkochte Goederen: De stijging van de Kostprijs Verkochte Goederen (KVG) bleef beperkt tot 3,3%, of tot 3,7% per hl. Bij een constante geografische basis steeg de KVG per hl met 3,8%.

• EBITDA: De EBITDA steeg met 10,4% op absolute basis en met 6,5% op interne basis tot 3 408 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 37,9% in 1Q11 tegenover 37,1% in 1Q10, een stijging met 31 basispunten op interne basis.

• Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van

eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een stijging met 29,7% tot 1 156

miljoen USD in 1Q11 vergeleken met 891 miljoen USD in 1Q10, wat een weerspiegeling is van een sterk operationeel resultaat en lagere netto financiële kosten.

• Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg met 30,4% van 0,56 USD tot 0,73 USD.

*Opbrengstengroei: De onderneming heeft in het kwartaal een sterke opbrengstengroei gerealiseerd van 5,6%, en de opbrengsten per hl kenden een stijging met 6,1%, onder invloed van een aanhoudende focus op premiumisatie van het portfolio en de initiatieven inzake opbrengstenbeheer. Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl intern met 6,8% gestegen. • Volumeprestaties: De totale volumes daalden met 0,4%, maar het volume eigen bieren is nagenoeg stabiel gebleven. De biervolumes zijn in alle zones met uitzondering van Noord-Amerika gestegen, terwijl de volumes niet-bieren een daling met 1,6% kenden. • Belangrijkste merken: De volumegroei van de belangrijkste merken blijft sterker dan onze totale volumegroei; de belangrijkste stijgers waren Harbin en Budweiser in China, Antarctica in Brazilië, Klinskoye en Budweiser in Rusland, en Stella Artois in de Verenigde Staten. • Marktaandeel: AB-InBev heeft in 1Q11 marktaandeel gewonnen in vijf van de tien belangrijkste markten: Argentinië, België, Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. • Kostprijs Verkochte Goederen: De stijging van de Kostprijs Verkochte Goederen (KVG) bleef beperkt tot 3,3%, of tot 3,7% per hl. Bij een constante geografische basis steeg de KVG per hl met 3,8%. • EBITDA: De EBITDA steeg met 10,4% op absolute basis en met 6,5% op interne basis tot 3 408 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 37,9% in 1Q11 tegenover 37,1% in 1Q10, een stijging met 31 basispunten op interne basis. • Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een stijging met 29,7% tot 1 156 miljoen USD in 1Q11 vergeleken met 891 miljoen USD in 1Q10, wat een weerspiegeling is van een sterk operationeel resultaat en lagere netto financiële kosten. • Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg met 30,4% van 0,56 USD tot 0,73 USD.