Daarbij is ook rekening gehouden met de uitgaven voor consulting services. Het zou de eerste keer zijn sinds 2002 dat de uitgaven voor technologie op jaarbasis een daling te zien zouden geven.

Dat jaar daalden de IT-uitgaven met 6%, na in 2001 met hetzelfde percentage te zijn gedaald. De terugval zou van korte duur zijn, want voor 2010 wordt opnieuw een stijging van de IT-investeringen met 9% verwacht.

Daarbij is ook rekening gehouden met de uitgaven voor consulting services. Het zou de eerste keer zijn sinds 2002 dat de uitgaven voor technologie op jaarbasis een daling te zien zouden geven. Dat jaar daalden de IT-uitgaven met 6%, na in 2001 met hetzelfde percentage te zijn gedaald. De terugval zou van korte duur zijn, want voor 2010 wordt opnieuw een stijging van de IT-investeringen met 9% verwacht.