• Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2013 zijn alle geagendeerde voorstellen en besluiten goedgekeurd c.q. aangenomen.

• In het eerste halfjaar 2013 zijn de instandhoudingskosten verder gedaald naar € 80.000. De rentebaten bedroegen € 11.000, waardoor het verlies uitkwam op € 69.000.

• Resultaatverwachting voor 2013 bedraagt een verlies van circa € 140.000 (exclusief eventuele eenmalige kosten reverse listing). Dit is, vanwege voortdurende inspanningen om de kosten verder te reduceren, lager dan eerder geprognotiseerd.

• Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2013 zijn alle geagendeerde voorstellen en besluiten goedgekeurd c.q. aangenomen. • In het eerste halfjaar 2013 zijn de instandhoudingskosten verder gedaald naar € 80.000. De rentebaten bedroegen € 11.000, waardoor het verlies uitkwam op € 69.000. • Resultaatverwachting voor 2013 bedraagt een verlies van circa € 140.000 (exclusief eventuele eenmalige kosten reverse listing). Dit is, vanwege voortdurende inspanningen om de kosten verder te reduceren, lager dan eerder geprognotiseerd.