Welke onderliggende dynamiek heeft tot de recente sterke prijsstijging geleid?

JAMES LUKE. "In essentie is het een versnelling van trends die er al voor de coronacrisis waren. De belangrijkste is het verband tussen de goudprijs en de reële rente, zijnde de beleidsrente van de centrale banken min de inflatie. Naarmate de rentevoeten in de afgelopen jaren wereldwijd zijn gedaald, steeg de vraag naar goud als beleggingsinstrument. Die trend was duidelijk te zien vanaf eind 2018. Sinds de coronacrisis zijn de rentevoeten zeer sterk gedaald,...

JAMES LUKE. "In essentie is het een versnelling van trends die er al voor de coronacrisis waren. De belangrijkste is het verband tussen de goudprijs en de reële rente, zijnde de beleidsrente van de centrale banken min de inflatie. Naarmate de rentevoeten in de afgelopen jaren wereldwijd zijn gedaald, steeg de vraag naar goud als beleggingsinstrument. Die trend was duidelijk te zien vanaf eind 2018. Sinds de coronacrisis zijn de rentevoeten zeer sterk gedaald, terwijl het enorme stimulusbeleid de inflatieverwachtingen heeft aangewakkerd. Daardoor is de reële rente ingestort, wat de goudprijs nog sneller deed stijgen." LUKE. "Voor 2008 was vooral de vraag naar goud als grondstof meer bepalend dan de reële rente. Na 2008 waren macro-economische en monetaire trends belangrijker voor de prijsvorming van goud. Dat is duidelijk uit marktdata af te leiden. Als je dus denkt dat de reële rente niet nog lager kan dan nu, dan zal de goudprijs niet veel meer stijgen. Denk je dat de rentes nog kunnen zakken, dan heeft goud nog veel stijgingspotentieel." LUKE. "Wij denken dat de reële rente nog zal zakken. De centrale banken zullen hun beleidsrentes rond de nulgrens houden, maar ze zullen samen met het budgettaire beleid van overheden de inflatie proberen op te drijven. Met de coronacrisis zullen overheden veel meer uitgeven, denk aan allerlei vormen van helikoptergeld, green deals en andere budgettaire uitgaven." LUKE. "Je maakt de fout te denken dat de drijfveren voor desinflatie van de jongste veertig jaar in de toekomst nog gelden. De consensus is dat we terugkeren naar de trends uit het verleden. Wij denken dat er veel politieke druk zal zijn om niet in besparingsmodus te gaan. Bovendien zullen overheden met hoge schuldgraden wellicht niet toelaten dat er deflatie komt." LUKE. "Dat is een bijkomende drijfveer. De recente verzwakking van de dollar heeft misschien wel voor de laatste prijsopstoot van goud gezorgd, maar de fundamentele drijfveer blijft de reële rente." LUKE. Dat hangt af van de termijn. Het kan zijn dat de goudprijs te snel te sterk is gestegen, maar op de langere termijn kun je zeker niet van een structurele zeepbel spreken. Daar is pas sprake van wanneer de klassieke link tussen de goudprijs en zijn macro-economische drijfveren is ontwricht. Dat is nu niet het geval."