• Zoals blijkt uit de meest recente rondvraag zijn de fondsbeheerders sterk onderwogen in het grondstoffencomplex ("commodities" en "energy"). Dit is reeds van begin 2014 het geval.

• Hieruit blijkt een groot pessimisme t.o.v. het grondstoffencomplex en dit biedt perspectieven vanuit het standpunt van "contrarian" beleggen. Immers, een groot pessimisme gaat vaak gepaard met

bodemvorming. Zoals uit de grafieken blijkt, zijn sommige deelmarkten van het grondstoffencomplex aan een remonte begonnen. Deze markten blijven zeker van nabij op te volgen.

• Zoals blijkt uit de meest recente rondvraag zijn de fondsbeheerders sterk onderwogen in het grondstoffencomplex ("commodities" en "energy"). Dit is reeds van begin 2014 het geval. • Hieruit blijkt een groot pessimisme t.o.v. het grondstoffencomplex en dit biedt perspectieven vanuit het standpunt van "contrarian" beleggen. Immers, een groot pessimisme gaat vaak gepaard met bodemvorming. Zoals uit de grafieken blijkt, zijn sommige deelmarkten van het grondstoffencomplex aan een remonte begonnen. Deze markten blijven zeker van nabij op te volgen.