*Nettodividend van € 52,5 per aandeel

*Evolutie in het aandeelhouderschap: Publigas is meerderheidsaandeelhouder

*Recordinvesteringen

*Evolutie in het wettelijk en regulerend kader: Fluxys en Fluxys LNG aangeduid als netbeheerders onder het definitief stelsel

*Vrijspraak van Fluxys in het proces van de ramp in Ghislenghien: de correctionele rechtbank van Doornik oordeelde dat Fluxys geen enkele fout beging

Rekening houdend met de ontwikkeling van zijn activiteiten voor het lopende boekjaar, en behoudens onvoorziene omstandigheden, verwacht Fluxys om voor het boekjaar 2010 een dividend te kunnen uitkeren dat minstens gelijk is aan dat van het boekjaar 2009.

*Nettodividend van € 52,5 per aandeel *Evolutie in het aandeelhouderschap: Publigas is meerderheidsaandeelhouder *Recordinvesteringen *Evolutie in het wettelijk en regulerend kader: Fluxys en Fluxys LNG aangeduid als netbeheerders onder het definitief stelsel *Vrijspraak van Fluxys in het proces van de ramp in Ghislenghien: de correctionele rechtbank van Doornik oordeelde dat Fluxys geen enkele fout beging Rekening houdend met de ontwikkeling van zijn activiteiten voor het lopende boekjaar, en behoudens onvoorziene omstandigheden, verwacht Fluxys om voor het boekjaar 2010 een dividend te kunnen uitkeren dat minstens gelijk is aan dat van het boekjaar 2009.