• Toename van de huurinkomsten met 21% tot € 25,2 miljoen in vergelijking met € 20,8 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar;

• Nagenoeg constante bezettingsgraad van 96,32% per einde juni 2014 in vergelijking met 96,9% eind 2013;

• Toename van het netto resultaat van € 13 miljoen eind juni 2013 naar € 13,5 miljoen eind juni 2014, hetzij een toename per aandeel van € 2,63 eind juni 2013 naar € 2,73 eind juni 2014;

• Toename van het netto courant resultaat per aandeel van € 10,3 miljoen eind juni 2013 naar € 12,5 miljoen eind juni 2014, hetzij van € 2,08 eind juni 2013 naar € 2,52 eind juni 2014.

• Toename van de huurinkomsten met 21% tot € 25,2 miljoen in vergelijking met € 20,8 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar; • Nagenoeg constante bezettingsgraad van 96,32% per einde juni 2014 in vergelijking met 96,9% eind 2013; • Toename van het netto resultaat van € 13 miljoen eind juni 2013 naar € 13,5 miljoen eind juni 2014, hetzij een toename per aandeel van € 2,63 eind juni 2013 naar € 2,73 eind juni 2014; • Toename van het netto courant resultaat per aandeel van € 10,3 miljoen eind juni 2013 naar € 12,5 miljoen eind juni 2014, hetzij van € 2,08 eind juni 2013 naar € 2,52 eind juni 2014.