De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering zijn vorige week teruggevallen tot het laagste niveau sinds januari 2008. Op basis van de cijfers kan worden afgeleid dat het aantal ontslagen is teruggevallen en het aantal aanwervingen is toegenomen.

De jobless claims kwamen uit op 324.000, of een daling met 18.000 ten opzichte van de week voordien. Het vierweeks gemiddelde, dat algemeen als een meer betrouwbare indicator wordt beschouwd, daalde met 16.000 eenheden tot nog 342.250.

De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering zijn vorige week teruggevallen tot het laagste niveau sinds januari 2008. Op basis van de cijfers kan worden afgeleid dat het aantal ontslagen is teruggevallen en het aantal aanwervingen is toegenomen. De jobless claims kwamen uit op 324.000, of een daling met 18.000 ten opzichte van de week voordien. Het vierweeks gemiddelde, dat algemeen als een meer betrouwbare indicator wordt beschouwd, daalde met 16.000 eenheden tot nog 342.250.