Aan het overnamefront is er voorlopig geen nieuws, behalve het feit dat de Amerikaanse centrale bank waarschuwde dat ze een waakzaam oogje in het zeil zal houden wat de financiering van die overnames betreft. De FED maakt zich namelijk zorgen over de verslechtering van de situatie op de kredietmarkten.

Het was de laatste tijd opvallend dat de bedrijven eerst overnames aankondigden en zich pas daarna begonnen af te vragen of de benodigde toestemmingen wel verkregen zouden worden. Dit jaar is het op vlak van overnames en fusies tot dusver bijzonder druk geweest.

Aan het overnamefront is er voorlopig geen nieuws, behalve het feit dat de Amerikaanse centrale bank waarschuwde dat ze een waakzaam oogje in het zeil zal houden wat de financiering van die overnames betreft. De FED maakt zich namelijk zorgen over de verslechtering van de situatie op de kredietmarkten. Het was de laatste tijd opvallend dat de bedrijven eerst overnames aankondigden en zich pas daarna begonnen af te vragen of de benodigde toestemmingen wel verkregen zouden worden. Dit jaar is het op vlak van overnames en fusies tot dusver bijzonder druk geweest.