Fitch verlaagt de rating voor de langetermijnverplichtingen (IDR's of Long-term Issuer Default Ratings) van de bank- en verzekeringspoot (KBC Bank en KBC Verzekeringen) en voor het groepsniveau naar A+ van AA- met negatieve vooruitzichten. "De ratingverlagingen weerspiegelen ons geloof dat KBC nieuwe waardeverminderingen zal moeten boeken op de portefeuille CDO's (herverpakte bedrijfsobligaties, nvdr)", schrijft Fitch in een
persbericht.

KBC heeft een uitstaande CDO-portefeuille met een nominale waarde van 9 miljard euro, waarop de bank-verzekeraar in het derde kwartaal al een waardevermindering van 1,6 miljard euro (voor belastingen) doorvoerde.

Fitch is ook bezorgd over de kwakkelende economie in Centraal Europa, een belangrijke groeimarkt voor KBC. "De toenemende moeilijkheden van de wereldeconomie, en in het bijzonder in Centraal-Europa, kan leiden tot hoger dan verwachte waardeverminderingen op slechte leningen." Volgens Fitch kan dat zowel het kapitaal als de winst van KBC Bank verder onder druk zetten. Het ratingbureau maakt zich vooral zorgen over de toestand in Hongarije. "Tsjechië, Slowakije en Polen zijn tot nog toe minder
aangetast."

Fitch verlaagt ook de rating voor KBC Verzekeringen. "De winstgevendheid van deze poot staat onder druk door de woelige toestand op de financiële markten en de verzwakking van de aandelenportefeuille." Het kredietwaardigheidsbureau denkt dat de kapitaalsterkte van de verzekeringstak verder kan verzwakken, als er nieuwe afwaarderingen worden doorgevoerd op de aandelenportefeuille.

Opmerkelijk is dat Fitch tegelijkertijd de Support Rating voor KBC
Bank optrekt van 1 naar 2, terwijl de Support Rating Floor van 'BBB+' naar 'A-' gaat. Fitch geeft daarmee aan dat het "een extreem hoge waarschijnlijkheid" ziet voor overheidssteun aan de bank.

Fitch verlaagt de rating voor de langetermijnverplichtingen (IDR's of Long-term Issuer Default Ratings) van de bank- en verzekeringspoot (KBC Bank en KBC Verzekeringen) en voor het groepsniveau naar A+ van AA- met negatieve vooruitzichten. "De ratingverlagingen weerspiegelen ons geloof dat KBC nieuwe waardeverminderingen zal moeten boeken op de portefeuille CDO's (herverpakte bedrijfsobligaties, nvdr)", schrijft Fitch in een persbericht.KBC heeft een uitstaande CDO-portefeuille met een nominale waarde van 9 miljard euro, waarop de bank-verzekeraar in het derde kwartaal al een waardevermindering van 1,6 miljard euro (voor belastingen) doorvoerde.Fitch is ook bezorgd over de kwakkelende economie in Centraal Europa, een belangrijke groeimarkt voor KBC. "De toenemende moeilijkheden van de wereldeconomie, en in het bijzonder in Centraal-Europa, kan leiden tot hoger dan verwachte waardeverminderingen op slechte leningen." Volgens Fitch kan dat zowel het kapitaal als de winst van KBC Bank verder onder druk zetten. Het ratingbureau maakt zich vooral zorgen over de toestand in Hongarije. "Tsjechië, Slowakije en Polen zijn tot nog toe minder aangetast."Fitch verlaagt ook de rating voor KBC Verzekeringen. "De winstgevendheid van deze poot staat onder druk door de woelige toestand op de financiële markten en de verzwakking van de aandelenportefeuille." Het kredietwaardigheidsbureau denkt dat de kapitaalsterkte van de verzekeringstak verder kan verzwakken, als er nieuwe afwaarderingen worden doorgevoerd op de aandelenportefeuille.Opmerkelijk is dat Fitch tegelijkertijd de Support Rating voor KBC Bank optrekt van 1 naar 2, terwijl de Support Rating Floor van 'BBB+' naar 'A-' gaat. Fitch geeft daarmee aan dat het "een extreem hoge waarschijnlijkheid" ziet voor overheidssteun aan de bank.