Op 16 december zette het ratinghuis de outlook voor de Franse kredietrating op negatief, dit onder andere vanwege het risico op een niet-terugbetaling van de schulden.

Het rendement op de 10-jarige Franse staatsobligatie kwam gisteren uit op 3,28%, of een daling met 4 basispunten ten opzichte van de dag voordien. De spread tussen Franse en Duitse staatsolbigaties nam met 7 basispunten af tot nog 140.

Op 16 december zette het ratinghuis de outlook voor de Franse kredietrating op negatief, dit onder andere vanwege het risico op een niet-terugbetaling van de schulden. Het rendement op de 10-jarige Franse staatsobligatie kwam gisteren uit op 3,28%, of een daling met 4 basispunten ten opzichte van de dag voordien. De spread tussen Franse en Duitse staatsolbigaties nam met 7 basispunten af tot nog 140.