Een dergelijke ingreep is één van de redenen van de vastgoedcrisis in Nederland sinds medio 2008 (de prijzen zijn er al met 15,5% gedaald).

Het valt te vrezen dat een volledige afschaffing nog ergere gevolgen op de Belgische markt zou hebben (ING Focus Real Estate 2012-I ging al over dit onderwerp).

Deze vrees werd door een recente Economic.Poll@ING bevestigd. De meeste respondenten die een hypothecaire lening hadden, verklaarden dat een afschaffing van deze maatregel een belangrijke impact op hun budget zou hebben.

Opvallend is dat dit effect groter bij de Franstaligen dan bij de Nederlandstaligen zou zijn, aangezien een groter percentage van deze laatsten een geringe impact meldt.

Het gevaar zou in feite tweevoudig zijn. Ten eerste zou een afschaffing volgens deze peiling de gezinnen met een lening in financiële problemen kunnen brengen, waardoor het aantal probleemleningen zou stijgen.

Ten tweede zou die afschaffing een impact op de vastgoedkoopkracht hebben voor gezinnen die nog geen lening hebben, maar wel een aankoop overwegen. Als ze een bedrag gelijk aan het voordeel (vaak meer dan 20.000 euro) niet kunnen lenen of zelf inbrengen, zal hun koopkracht immers evenredig verminderen (dit effect zou getemperd worden indien de prijzen zakken).

Een dergelijke ingreep is één van de redenen van de vastgoedcrisis in Nederland sinds medio 2008 (de prijzen zijn er al met 15,5% gedaald). Het valt te vrezen dat een volledige afschaffing nog ergere gevolgen op de Belgische markt zou hebben (ING Focus Real Estate 2012-I ging al over dit onderwerp). Deze vrees werd door een recente Economic.Poll@ING bevestigd. De meeste respondenten die een hypothecaire lening hadden, verklaarden dat een afschaffing van deze maatregel een belangrijke impact op hun budget zou hebben. Opvallend is dat dit effect groter bij de Franstaligen dan bij de Nederlandstaligen zou zijn, aangezien een groter percentage van deze laatsten een geringe impact meldt. Het gevaar zou in feite tweevoudig zijn. Ten eerste zou een afschaffing volgens deze peiling de gezinnen met een lening in financiële problemen kunnen brengen, waardoor het aantal probleemleningen zou stijgen. Ten tweede zou die afschaffing een impact op de vastgoedkoopkracht hebben voor gezinnen die nog geen lening hebben, maar wel een aankoop overwegen. Als ze een bedrag gelijk aan het voordeel (vaak meer dan 20.000 euro) niet kunnen lenen of zelf inbrengen, zal hun koopkracht immers evenredig verminderen (dit effect zou getemperd worden indien de prijzen zakken).