S&P is bezorgd over hoe het land het hoge begrotingstekort en de oplopende overheidsschuld aan gaat pakken. Het ratingbureau ziet een significant risico dat Amerikaanse beleidsbepalers geen overeenstemming kunnen bereiken om op middellange en lange termijn de begroting op orde te krijgen.

Als er per begin 2013 geen akkoord bereikt is en nog niet is begonnen met bezuinigen dan zal de fiscale positie van de VS zwakker zijn dan van andere AAA landen, aldus S&P.

S&P is bezorgd over hoe het land het hoge begrotingstekort en de oplopende overheidsschuld aan gaat pakken. Het ratingbureau ziet een significant risico dat Amerikaanse beleidsbepalers geen overeenstemming kunnen bereiken om op middellange en lange termijn de begroting op orde te krijgen. Als er per begin 2013 geen akkoord bereikt is en nog niet is begonnen met bezuinigen dan zal de fiscale positie van de VS zwakker zijn dan van andere AAA landen, aldus S&P.