In het scenario van die fiscale klip zou een belasting op meerwaarden en dividenden worden ingevoerd. Bovendien zouden de twee hoogste tarieven voor de personenbelasting worden opgetrokken tot respectievelijk 36 en 39,60%. Ook met belastingverhogingen als gevolg van de hervorming van de gezondheidszorg werd rekening gehouden.

Gevolgen kunnen rampzalig zijn voor de economie

De gevolgen van de maatregelen kunnen rampzalig zijn voor de economie, de fiscale klip kan de Verenigde Staten uiteindelijk meer dan 700.000 banen kosten. Alle maatregelen samen zouden de industriële output met 1,30% doen dalen, de investeringen zouden met 1,40% tot 2,40% afnemen.

Op termijn zou dit er toe leiden dat de tewerkstelling met een half procent daalt, wat overeenstemt met een verlies van ongeveer 710.000 banen.

De lonen zouden met gemiddeld 1,80% dalen, wat niet zonder gevolgen zou blijven voor de consumptie. De fiscale klip kan de VS-economie dus een zware klap toedienen.

In het scenario van die fiscale klip zou een belasting op meerwaarden en dividenden worden ingevoerd. Bovendien zouden de twee hoogste tarieven voor de personenbelasting worden opgetrokken tot respectievelijk 36 en 39,60%. Ook met belastingverhogingen als gevolg van de hervorming van de gezondheidszorg werd rekening gehouden. Gevolgen kunnen rampzalig zijn voor de economie De gevolgen van de maatregelen kunnen rampzalig zijn voor de economie, de fiscale klip kan de Verenigde Staten uiteindelijk meer dan 700.000 banen kosten. Alle maatregelen samen zouden de industriële output met 1,30% doen dalen, de investeringen zouden met 1,40% tot 2,40% afnemen. Op termijn zou dit er toe leiden dat de tewerkstelling met een half procent daalt, wat overeenstemt met een verlies van ongeveer 710.000 banen. De lonen zouden met gemiddeld 1,80% dalen, wat niet zonder gevolgen zou blijven voor de consumptie. De fiscale klip kan de VS-economie dus een zware klap toedienen.