Sinds de herverkiezing van Obama zijn de rentes op de Amerikaanse overheidsobligaties 5 tot 20 basispunten lager, afhankelijk van de looptijd, en is de S&P500 bijna 5% gedaald in waarde, een uiting van de onzekerheid m.b.t. de grootte van de budgettaire impact die te verwachten is voor 2013.

Het renteverschil van de bedrijfsobligaties t.o.v. overheidspapier is verwijd, vooral voor obligaties met een lagere kredietrating, een indicatie dat de gepercipieerde marktrisico's zijn toegenomen.

Als er tussen nu en 1 januari geen vooruitgang wordt
geboekt op het vlak van een besparingscompromis zal de nervositeit op de obligatiemarkten nog toenemen, en valt het niet uit te sluiten dat een vlucht naar liquide marktinstrumenten de Treasury rentes verder doet dalen de komende weken.

In december komt een einde aan het inkoopprogramma van de Federal Reserve onder de noemer 'Operation Twist'. Daarbij werd tegelijkertijd overheidspapier met langere looptijden aangekocht en obligaties met korte looptijden verkocht voor een equivalent volume.
Aangezien het korte termijnpapier van de Fed stilaan uitgeput raakt, verwachten de meeste obligatieanalisten dat het 'Operatie Twist' programma in 2013 vervangen zal worden door een ongesteriliseerde aankoop van ongeveer $45 miljard aan overheidsobligaties per maand.

Waarnemers zijn het erover eens dat de lagere inflatiecijfers van de afgelopen maanden in de kaart spelen van een voortzetting van het beleid van kwantitatieve versoepeling door de centrale bank.

Sinds de herverkiezing van Obama zijn de rentes op de Amerikaanse overheidsobligaties 5 tot 20 basispunten lager, afhankelijk van de looptijd, en is de S&P500 bijna 5% gedaald in waarde, een uiting van de onzekerheid m.b.t. de grootte van de budgettaire impact die te verwachten is voor 2013. Het renteverschil van de bedrijfsobligaties t.o.v. overheidspapier is verwijd, vooral voor obligaties met een lagere kredietrating, een indicatie dat de gepercipieerde marktrisico's zijn toegenomen. Als er tussen nu en 1 januari geen vooruitgang wordt geboekt op het vlak van een besparingscompromis zal de nervositeit op de obligatiemarkten nog toenemen, en valt het niet uit te sluiten dat een vlucht naar liquide marktinstrumenten de Treasury rentes verder doet dalen de komende weken. In december komt een einde aan het inkoopprogramma van de Federal Reserve onder de noemer 'Operation Twist'. Daarbij werd tegelijkertijd overheidspapier met langere looptijden aangekocht en obligaties met korte looptijden verkocht voor een equivalent volume. Aangezien het korte termijnpapier van de Fed stilaan uitgeput raakt, verwachten de meeste obligatieanalisten dat het 'Operatie Twist' programma in 2013 vervangen zal worden door een ongesteriliseerde aankoop van ongeveer $45 miljard aan overheidsobligaties per maand. Waarnemers zijn het erover eens dat de lagere inflatiecijfers van de afgelopen maanden in de kaart spelen van een voortzetting van het beleid van kwantitatieve versoepeling door de centrale bank.