Tot voor kort mocht enkel de pastoor wijn drinken in de Sint-Jozefkerk van Terjoden, een deelgemeente van Erembodegem. Sinds vorig jaar is daar verandering in gekomen, want het gebouw is na een herbestemming een feestzaal geworden. De initiatiefnemers zijn veertien vrienden uit de buurt, die hun hart en ziel in het project met de passende naam 'de Keirk' hebben gelegd.
...

Tot voor kort mocht enkel de pastoor wijn drinken in de Sint-Jozefkerk van Terjoden, een deelgemeente van Erembodegem. Sinds vorig jaar is daar verandering in gekomen, want het gebouw is na een herbestemming een feestzaal geworden. De initiatiefnemers zijn veertien vrienden uit de buurt, die hun hart en ziel in het project met de passende naam 'de Keirk' hebben gelegd. "Vorig jaar kregen we het gebouw voor 27 jaar in erfpacht", vertelt Edwin Goubert, die nog in de Sint-Jozefkerk gedoopt werd. "Daarna hebben we maandenlang al onze vrije tijd opgeofferd om de kerk om te bouwen tot een moderne feestzaal. We hebben ons best gedaan om de originele structuur en heel wat typerende ornamenten te behouden, zoals de preekstoel, de glasramen en enkele heiligenbeelden. We kunnen tot 600 mensen ontvangen." Alles samen investeerden de initiatiefnemers al bijna 400.000 euro in hun feestzaal. Niet alleen in het onroerend goed, maar ook in materiaal als stoelen, tafels, borden en bestek. Ze brachten alle activiteiten onder in de gloednieuwe bvba de Keirk, die veertien aandeelhouders telt. De opstart van zo'n onderneming is niet zonder risico. Gelukkig kregen alle aandeelhouders een duwtje in de rug van de regering-Michel, want dankzij de taxshelter voor startende ondernemingen kunnen de investeerders hun persoonlijke risico beperken. Belastingplichtige natuurlijke personen die investeren in nieuwe aandelen van een onderneming van maximaal vier jaar oud genieten namelijk een belastingvermindering van 30 tot 45 procent in de personenbelasting, ongeacht de winstcijfers van de vennootschap. Het verschil in percentage is afhankelijk van de omvang van de onderneming. Voor een micro-onderneming bedraagt de belastingvermindering 45 procent, voor een kmo-vennootschap 30 procent. Dit fiscale voordeel is enkel weggelegd voor natuurlijke personen. De bedrijfsleider en de bestuurders van de vennootschap komen niet in aanmerking, hun familieleden wel. Daarnaast moet de investeerder zijn aandelen minimaal vier jaar in portefeuille houden. Stapt hij vrijwillig vroegtijdig uit, dan moet hij het verkregen fiscale voordeel terugbetalen in verhouding met het aantal maanden dat hij te vroeg is uitgetreden. De investering mag rechtstreeks gebeuren of via een erkend crowdfundingplatform of financieringsvehikel. Een belastingplichtige mag jaarlijks maximaal 100.000 euro via de taxhelterregeling investeren. Vooraleer in te tekenen op een kapitaalverhoging (al dan niet bij de oprichting van de vennootschap) doet hij er ook goed aan na te gaan hoeveel belastingen hij in het fiscale jaar zal moeten betalen. De belastingvermindering is namelijk niet terugbetaalbaar of overdraagbaar. Iemand die bijvoorbeeld 9000 euro belastingen moet betalen, investeert daarom beter niet meer dan 20.000 euro in een micro-onderneming (45% op 20.000 euro) of 30.000 euro in een kmo-vennootschap (30% op 30.000 euro). "Om optimaal van de maatregel te genieten, hebben we tweemaal een kapitaalverhoging doorgevoerd. Door die in twee aanslagjaren te doen, kregen de investeerders tweemaal een belastingvermindering", zegt Edwin Goubert, die in het dagelijkse leven aan de slag is bij een van de grootbanken. Niet alleen voor de belastingplichtigen, maar ook voor de vennootschappen gelden beperkingen. Zo mag een vennootschap in haar bestaan maximaal 250.000 euro ophalen via deze regeling. De inbreng moet sowieso gebeuren in geld. Een inbreng in natura of in andere financiële instrumenten telt niet. De wetgever heeft bepaalde vennootschappen nadrukkelijk uitgesloten, zoals management-, beleggings- en financieringsvennootschappen. Ook vennootschappen die hun belangrijkste inkomsten uit vastgoed halen en beursgenoteerde vennootschappen komen niet in aanmerking. "Voor ons is de taxshelter voor startende ondernemingen een godsgeschenk. Zonder zou het een pak moeilijker geweest zijn de financiering van ons droomproject rond te krijgen", zegt Edwin Goubert.