De beleggers trekken zich voorlopig niet zo veel aan van de maatregel, de Europese beurzen noteren nog steeds in de plus zij het dat de winsten vanaf de piekniveaus iets naar beneden zijn gekomen. De euro blijft anderzijds verzwakken, maar is inmiddels afgezakt richting 1,26 euro.

Qurius oriënteert zich op aansluiting bij een grotere groep

Qurius maakte bekend dat het management het herstel van de onderneming wil versnellen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Qurius hebben zich daarom actief georiënteerd op aansluiting bij een grotere groep.

Op basis daarvan worden de gesprekken met de grootste aandeelhouder, Prodware, nu versneld. Onderwerp van deze gesprekken is de overdracht van de werkmaatschappijen van Qurius N.V. naar Prodware S.A. zoals eerder ook de werkmaatschappijen Spanje en België aan Prodware zijn verkocht.

Qurius N.V. verwacht een negatieve EBIT over het eerste halfjaar 2012 te rapporteren van naar schatting EUR 2 miljoen (voor afschrijving goodwill).

Dit is het gevolg van de op 11 juni gerapporteerde, ongunstige ontwikkeling van de Duitse activiteiten terwijl Qurius Nederland werd geconfronteerd met een terughoudende markt.

Deze resultaatontwikkeling heeft de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Qurius N.V. ertoe gebracht mogelijke opties te onderzoeken om het bedrijf, in zijn geheel of in onderdelen, aan te laten sluiten bij een of meer partijen.

Er is een eerste oriëntatie in de markt geweest en op basis daarvan is besloten de gesprekken nu versneld voort te zetten met de grootste aandeelhouder, Prodware.

Uitgangspunt is dat een nieuwe constellatie van de Qurius activiteiten, de stabiliteit van deze activiteiten en vooruitzichten op de lange termijn, kan waarborgen. Om die reden wordt op dit moment de overdracht van al de werkmaatschappijen besproken en niet die van Qurius N.V. als geheel.

De beleggers trekken zich voorlopig niet zo veel aan van de maatregel, de Europese beurzen noteren nog steeds in de plus zij het dat de winsten vanaf de piekniveaus iets naar beneden zijn gekomen. De euro blijft anderzijds verzwakken, maar is inmiddels afgezakt richting 1,26 euro. Qurius oriënteert zich op aansluiting bij een grotere groep Qurius maakte bekend dat het management het herstel van de onderneming wil versnellen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Qurius hebben zich daarom actief georiënteerd op aansluiting bij een grotere groep. Op basis daarvan worden de gesprekken met de grootste aandeelhouder, Prodware, nu versneld. Onderwerp van deze gesprekken is de overdracht van de werkmaatschappijen van Qurius N.V. naar Prodware S.A. zoals eerder ook de werkmaatschappijen Spanje en België aan Prodware zijn verkocht. Qurius N.V. verwacht een negatieve EBIT over het eerste halfjaar 2012 te rapporteren van naar schatting EUR 2 miljoen (voor afschrijving goodwill). Dit is het gevolg van de op 11 juni gerapporteerde, ongunstige ontwikkeling van de Duitse activiteiten terwijl Qurius Nederland werd geconfronteerd met een terughoudende markt. Deze resultaatontwikkeling heeft de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Qurius N.V. ertoe gebracht mogelijke opties te onderzoeken om het bedrijf, in zijn geheel of in onderdelen, aan te laten sluiten bij een of meer partijen. Er is een eerste oriëntatie in de markt geweest en op basis daarvan is besloten de gesprekken nu versneld voort te zetten met de grootste aandeelhouder, Prodware. Uitgangspunt is dat een nieuwe constellatie van de Qurius activiteiten, de stabiliteit van deze activiteiten en vooruitzichten op de lange termijn, kan waarborgen. Om die reden wordt op dit moment de overdracht van al de werkmaatschappijen besproken en niet die van Qurius N.V. als geheel.